Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt

Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Kadra pedagogiczna
Nasi uczniowie
Sekretariat
Pielęgniarka szkolna
Szkoła w liczbach
Świetlica szkolna
Szkolny BIP [Rozmiar: 28204 bajtów]

Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Zachowanie - regulamin
Program profilaktyki
Program wychowawczy
Wykaz podręczników
Hymn szkoły
Plan lekcji

Wzięliśmy udział
Współpraca i programy
Comenius 2010
Comenius 2013
Wilamowice, Edukacja, Rozwój
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Czas na zdrowie
Śniadanie daje moc
Radosna szkoła
Pierwsze uczniowskie ...
Natura w praktyce
Szkoła z klasą

Dla uczniów i rodziców
Rada Rodziców
Zebrania rodziców
Ważne daty
Konkursy
System oceniania
Zajęcia dodatkowe
Osiągnięcia uczniów
Do pobrania

Sport w szkole
Aktualności
Wyniki zawodów
Galeria zdjęć
Rekordy szkoły
Pliki do pobrania

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Polecamy
Konkursy biblioteczne

PROJEKT EDUKACYJNY "CZAS NA ZDROWIE"


W bieżącym roku ruszyła II edycja projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Rzecznika Praw Dziecka. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Najważniejszym celem tej akcji jest idea zdrowego stylu życia, a w szczególności upowszechnienie wśród dzieci szkolnych oraz w jak najszerszych kręgach społecznych wiedzy na temat, zdrowego odżywiania, właściwego przyrządzania posiłków, aktywności fizycznej i higieny. W związku z przystąpieniem szkoły do tego Ogólnopolskiego Konkursu, powstał 10-osobowy zespół specjalistów złożony z uczniów klas szóstych naszej szkoły, którzy pod okiem opiekuna poszerzali swą wiedzę zgodnie z myślą przewodnią akcji i wykonywali kolejne zadania. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy – polegał na powołaniu zespołu, zdobyciu wiedzy i wypromowaniu jej. Drugi etap to organizacja FESTYNU ZDROWIA składającego się z trzech modułów. W związku z realizacją zadań została przygotowana krótka prezentacja multimedialna dla uczniów naszej szkoły, którą przedstawiono w czasie apelu. Kolejnym działaniem była organizacja konkursów a następnie przygotowanie festynu zdrowia dla całej społeczności Pisarzowic. W ten sposób połączono festyn zdrowia z imprezą środowiskową „Baw się razem z nami”. W programie, obok stałych elementów imprezy, przewidziano pokaz cyklu filmów o zdrowym stylu życia pt. „Śmietnik w mojej głowie”, zorganizowanie zdrowego poczęstunku oraz zorganizowanie zabaw ruchowych. W te działania zaangażowała się niemal cała społeczność szkolna. Największym powodzeniem cieszyły się konkursy na najlepszą piramidę żywieniową, na najsmaczniejsze i najzdrowsze danie, na smaczny i zdrowy chleb domowy. Zwycięzców i wyróżnionych w konkursach nagrodzono, również zwycięzcy uczestnicy zawodów sportowych otrzymali dyplomy i medale. Najważniejszą jednak nagrodą jest wiedza na temat zdrowego stylu życia a w dalszej konsekwencji większa gwarancja zdrowia dla wszystkich uczestników, entuzjastów i obserwatorów projektu „Czas na zdrowie” oraz członków ich rodzin.

Opiekun grupy mgr Barbara Więzik


Plan pracy
wersja do pobrania


Z galerii zdjęć


Do otwierania niektórych dokumentów konieczny jest program Adobe Reader Pobierz