Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt

Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Kadra pedagogiczna
Sekretariat
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
Szkoła w liczbach
Świetlica szkolna
Szkolny BIP

Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Zachowanie - regulamin
Program wychowawczo-
-profilaktyczny

Wykaz podręczników
Hymn szkoły

Wzięliśmy udział
Współpraca i programy
Erasmus +
Comenius 2010
Comenius 2013
Wilamowice, Edukacja, Rozwój
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Czas na zdrowie
Śniadanie daje moc
Radosna szkoła
Pierwsze uczniowskie ...
Natura w praktyce
Szkoła z klasą

Dla uczniów i rodziców
Rada Rodziców
Zebrania rodziców
Ważne daty
System oceniania
Osiągnięcia uczniów
Do pobrania

Sport w szkole
Aktualności
Wyniki zawodów
Galeria zdjęć
Rekordy szkoły
Pliki do pobrania

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Polecamy
Konkursy biblioteczne

PROJEKT EDUKACYJNY "CZAS NA ZDROWIE"


W bieżącym roku ruszyła II edycja projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Rzecznika Praw Dziecka. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Najważniejszym celem tej akcji jest idea zdrowego stylu życia, a w szczególności upowszechnienie wśród dzieci szkolnych oraz w jak najszerszych kręgach społecznych wiedzy na temat, zdrowego odżywiania, właściwego przyrządzania posiłków, aktywności fizycznej i higieny. W związku z przystąpieniem szkoły do tego Ogólnopolskiego Konkursu, powstał 10-osobowy zespół specjalistów złożony z uczniów klas szóstych naszej szkoły, którzy pod okiem opiekuna poszerzali swą wiedzę zgodnie z myślą przewodnią akcji i wykonywali kolejne zadania. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy – polegał na powołaniu zespołu, zdobyciu wiedzy i wypromowaniu jej. Drugi etap to organizacja FESTYNU ZDROWIA składającego się z trzech modułów. W związku z realizacją zadań została przygotowana krótka prezentacja multimedialna dla uczniów naszej szkoły, którą przedstawiono w czasie apelu. Kolejnym działaniem była organizacja konkursów a następnie przygotowanie festynu zdrowia dla całej społeczności Pisarzowic. W ten sposób połączono festyn zdrowia z imprezą środowiskową „Baw się razem z nami”. W programie, obok stałych elementów imprezy, przewidziano pokaz cyklu filmów o zdrowym stylu życia pt. „Śmietnik w mojej głowie”, zorganizowanie zdrowego poczęstunku oraz zorganizowanie zabaw ruchowych. W te działania zaangażowała się niemal cała społeczność szkolna. Największym powodzeniem cieszyły się konkursy na najlepszą piramidę żywieniową, na najsmaczniejsze i najzdrowsze danie, na smaczny i zdrowy chleb domowy. Zwycięzców i wyróżnionych w konkursach nagrodzono, również zwycięzcy uczestnicy zawodów sportowych otrzymali dyplomy i medale. Najważniejszą jednak nagrodą jest wiedza na temat zdrowego stylu życia a w dalszej konsekwencji większa gwarancja zdrowia dla wszystkich uczestników, entuzjastów i obserwatorów projektu „Czas na zdrowie” oraz członków ich rodzin.

Opiekun grupy mgr Barbara Więzik


Plan pracy
wersja do pobrania


Do otwierania niektórych dokumentów konieczny jest program Adobe Reader Pobierz

JADŁOSPIS
dla zerówki:
JADŁOSPIS
Alergeny