Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt

Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Kadra pedagogiczna
Nasi uczniowie
Sekretariat
Pielęgniarka szkolna
Szkoła w liczbach
Świetlica szkolna
Szkolny BIP

Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Zachowanie - regulamin
Program profilaktyki
Program wychowawczy
Wykaz podręczników
Hymn szkoły
Plan lekcji

Wzięliśmy udział
Współpraca i programy
Comenius 2010
Comenius 2013
Wilamowice, Edukacja, Rozwój
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Czas na zdrowie
Śniadanie daje moc
Radosna szkoła
Pierwsze uczniowskie ...
Natura w praktyce
Szkoła z klasą

Dla uczniów i rodziców
Rada Rodziców
Zebrania rodziców
Ważne daty
Konkursy
System oceniania
Zajęcia dodatkowe
Osiągnięcia uczniów
Do pobrania

Sport w szkole
Aktualności
Wyniki zawodów
Galeria zdjęć
Rekordy szkoły
Pliki do pobrania

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Polecamy
Konkursy biblioteczne

SekretariatPani Ewa Kasolik
Pani Renata Olma
Nabór do szkół na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice,
W dniu 22 stycznia 2018 r, Burmistrz Wilamowic wydał Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie: terminów postepowanina rekrutacyjnego oraz terminu postępowania uzupełniającego do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilamowice na rok szkolny 2018/2019 (wilamowice.pl).
Obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 09 grudnia 20l5r., od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-1etnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, jeśli rodzice podejmą taką decyzję. Zapraszamy w dniach od 12 lutego do 28 lutego 2018 r. do sekretariatów szkół podstawowych, w których obwodzie dziecko zamieszkuje, w celu zapisu dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Druk zgłoszenia
Treść zarządzenia 1
Treść zarządzenia 2

Dyrektor Szkoły
Lidia DziubekREKRUTACJA DO KLASY I DLA DZIECI SPOZA OBWODU
na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Pisarzowicach

Szanowni Rodzice,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach zaprasza rodziców dzieci spoza obwodu Pisarzowic do zapisu dzieci do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

• Termin - 5 do 16 marca 2018r.
• Miejsce - sekretariat szkoły
• Ilość wolnych miejsc - 5
• Miejsce pobrania wniosku – strona internetowa i sekretariat

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do wiadomości przez komisję rekrutacyjną w dniu 21 marca 2018r.

Druk zgłoszenia
Treść zarządzenia 1

Dyrektor Szkoły
Lidia Dziubek

Skargi przyjmowane są codziennie
w godzinach od 9.00 - 15.00 w sekretariacie szkoły.Plan pracy
wersja do pobrania


Z galerii zdjęć