Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt

Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Kadra pedagogiczna
Sekretariat
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
Szkoła w liczbach
Świetlica szkolna
Szkolny BIP

Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Zachowanie - regulamin
Program wychowawczo-
-profilaktyczny

Wykaz podręczników
Hymn szkoły

Wzięliśmy udział
Współpraca i programy
Erasmus +
Comenius 2010
Comenius 2013
Wilamowice, Edukacja, Rozwój
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Czas na zdrowie
Śniadanie daje moc
Radosna szkoła
Pierwsze uczniowskie ...
Natura w praktyce
Szkoła z klasą

Dla uczniów i rodziców
Rada Rodziców
Zebrania rodziców
Ważne daty
System oceniania
Osiągnięcia uczniów
Do pobrania

Sport w szkole
Aktualności
Wyniki zawodów
Galeria zdjęć
Rekordy szkoły
Pliki do pobrania

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Polecamy
Konkursy biblioteczne

Rada Rodziców"Jedynie prawdziwy człowiek
zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie dłoń - pomocną dłoń"

/Jan Paweł II/

Prezydium Rady Rodziców:


Przewodniczący: Nina Kostka
I Z-ca Przewodniczącego: Agnieszka Wójcikiewicz
II Z-ca Przewodniczącego: Agnieszka Michalska
Skarbnik: Dorota Gąsiorek
Sekretarz: Izabela Fijak


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Anna Pytel
Członek: Karolina Dirycz
Członek: Marcin Sadowskinumer konta:
91 8134 0002 0011 5300 2000 0010
RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PISARZOWICACH

Przewodnicząca Rady Rodziców - telefon kontaktowy: 669 566 773


Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach działa na podstawie regulaminuPlan pracy
wersja do pobrania
Do otwierania niektórych dokumentów konieczny jest program Adobe Reader Pobierz

JADŁOSPIS
dla zerówki:
JADŁOSPIS
Alergeny