Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt

Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Kadra pedagogiczna
Sekretariat
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
Szkoła w liczbach
Świetlica szkolna
Szkolny BIP

Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Zachowanie - regulamin
Program wychowawczo-
-profilaktyczny

Wykaz podręczników
Hymn szkoły

Wzięliśmy udział
Współpraca i programy
Erasmus +
Comenius 2010
Comenius 2013
Wilamowice, Edukacja, Rozwój
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Czas na zdrowie
Śniadanie daje moc
Radosna szkoła
Pierwsze uczniowskie ...
Natura w praktyce
Szkoła z klasą

Dla uczniów i rodziców
Rada Rodziców
Zebrania rodziców
Ważne daty
System oceniania
Osiągnięcia uczniów
Do pobrania

Sport w szkole
Aktualności
Wyniki zawodów
Galeria zdjęć
Rekordy szkoły
Pliki do pobrania

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Polecamy
Konkursy biblioteczne

Rada Rodziców"Jedynie prawdziwy człowiek
zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie dłoń - pomocną dłoń"

/Jan Paweł II/

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Rafał Rogala
I Z-ca Przewodniczącego: Karolina Tokarz
II Z-ca Przewodniczącego: Sabina Meszczyńska
Skarbnik: Alicja Leśniewska
Sekretarz: Paulina Gajewska


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Joanna Koziana
Członek: Agnieszka Wójcikiewicz
Członek: Irena Imielska

numer konta:
91 8134 0002 0011 5300 2000 0010
RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PISARZOWICACH

Przewodniczący Rady Rodziców - telefon kontaktowy: 604 586 922

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Pisarzowicach działa na podstawie regulaminu

Informacja o dobrowolnej wpłacie na Radę Rodziców:

  1. 50zł od ucznia
  2. zniżka dla rodzeństwa:
    • 50 zł od pierwszego dziecka
    • 25 zł od następnego


Dokumenty do pobrania:

sprawozdanie
rachunek bieżący


Plan pracy
wersja do pobrania
Do otwierania niektórych dokumentów konieczny jest program Adobe Reader Pobierz

JADŁOSPIS
STOŁÓWKA
SZKOLNA:
JADŁOSPIS
Alergeny