Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt

Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Kadra pedagogiczna
Sekretariat
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
Szkoła w liczbach
Świetlica szkolna
Szkolny BIP

Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Zachowanie - regulamin
Program wychowawczo-
-profilaktyczny

Wykaz podręczników
Hymn szkoły

Wzięliśmy udział
Współpraca i programy
Erasmus +
Comenius 2010
Comenius 2013
Wilamowice, Edukacja, Rozwój
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Czas na zdrowie
Śniadanie daje moc
Radosna szkoła
Pierwsze uczniowskie ...
Natura w praktyce
Szkoła z klasą

Dla uczniów i rodziców
Rada Rodziców
Zebrania rodziców
Ważne daty
System oceniania
Osiągnięcia uczniów
Do pobrania

Sport w szkole
Aktualności
Wyniki zawodów
Galeria zdjęć
Rekordy szkoły
Pliki do pobrania

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Polecamy
Konkursy biblioteczne

WYCIECZKA SZKOLENIOWA
DO POKAZOWEJ ZAGRODY ŻUBRÓW
W PSZCZYNIE28 kwietnia 2010 roku uczniowie klas: 5a i 5b (40 uczestników), wzięli udział w wycieczce szkoleniowej do Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie. Celem wyjazdu było zainteresowanie uczniów przyrodą i ekologią oraz wzbogacenie wiedzy związanej z naturalnym środowiskiem żubrów.
Wyjazd ten zorganizowano w ramach projektu: "Natura w praktyce - edukacja młodzieży w terenie". Projekt ten finansowany jest przez Fundację Habitat Foundation Group z siedzibą w Bielsku-Białej, z którą w miesiącu sierpniu Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach, nawiązała współpracę.
Z tytułu uczestnictwa w projekcie Szkoła nie ponosi żadnych kosztów własnych. 14 maja druga grupa uczniów z naszej szkoły będzie uczestniczyć w zajęciach w zagrodzie żubrów w Pszczynie. W ramach projektu ustalone zostaną kolejne terminy wyjazdów szkoleniowych na rok szkolny 2010/2011.

Opracowanie: Anna Nowak


Plan pracy
wersja do pobrania


Do otwierania niektórych dokumentów konieczny jest program Adobe Reader Pobierz

JADŁOSPIS
dla zerówki:
JADŁOSPIS
Alergeny