Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt

Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Kadra pedagogiczna
Sekretariat
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
Szkoła w liczbach
Świetlica szkolna
Szkolny BIP

Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Zachowanie - regulamin
Program wychowawczo-
-profilaktyczny

Wykaz podręczników
Hymn szkoły

Wzięliśmy udział
Współpraca i programy
Erasmus +
Comenius 2010
Comenius 2013
Wilamowice, Edukacja, Rozwój
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Czas na zdrowie
Śniadanie daje moc
Radosna szkoła
Pierwsze uczniowskie ...
Natura w praktyce
Szkoła z klasą

Dla uczniów i rodziców
Rada Rodziców
Zebrania rodziców
Ważne daty
System oceniania
Osiągnięcia uczniów
Do pobrania

Sport w szkole
Aktualności
Wyniki zawodów
Galeria zdjęć
Rekordy szkoły
Pliki do pobrania

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Polecamy
Konkursy biblioteczne

WSPÓŁPRACUJEMY Z INNYMI SZKOŁAMISzkoła współpracuje z innymi szkołami na terenie gminy Wilamowice poprzez organizację i udział w zawodach sportowych i konkursach np.:

 • Zawody sportowe "Mikołajki na sportowo" organizowany przez ZSP w Wilamowicach
 • Konkurs "Pieśni religijnej" organizowany przez ZSP w Starej Wsi
 • Konkurs ekologiczny "Ekologuś" dla klas I-III organizowany przez ZSP w Hecznarowicach
 • Konkurs "Integruś" dla klas I-III organizowany przez Szkołę Podstawową w Pisarzowicach
 • Konkurs wiedzy o Janie Pawle II organizowany przez Szkołę Podstawową w Pisarzowicach
 • Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej "Europa nasz wspólny dom" organizowany przez ZSP w Hecznarowicach

WSPÓŁPRACUJEMY Z INSTYTUCJAMI • Straż Pożarna: organizacja imprez, konkursów, turniejów, pokazów strażackich
 • Policja: współpraca z dyrekcją i pedagogiem, spotkania i konkursy
 • Rada Sołecka: organizacja imprez, nagrody dla absolwenta oraz w konkursie "Pisarzowice moja mała Ojczyzna"
 • Parafia: przeglądy pieśni, uroczystości szkolne, dożywianie
 • GOPS: dofinansowanie obiadów, zakup podręczników
 • Ośrodek Zdrowia: współpraca w zakresie profilaktyki i higieny jamy ustnej
 • KGW: pomoc w czasie imprez środowiskowych
 • LKS "Pionier": udostępnienie obiektu na "Baw się razem z nami", rozgrywki, zawody sportowe

REALIZUJEMY PROJEKTYWszystkie programy edukacyjne realizowane w naszej szkole mają na celu poprawę jakości kształcenia, dzięki którym każdy uczeń ma możliwość własnego rozwoju poprzez udział w zajęciach organizowanych w ramach tych programów. Projekty realizowane w naszej podstawówce mają na celu również wzbogacenie pracowni w pomoce dydaktyczne, które to w doskonały sposób pomagają realizować podstawę programową szczególnie w klasach młodszych, poprzez empiryczną, zabawową realizację treści programowych. Inne programy to wyrabianie nawyków zdrowego żywienia tj. picie mleka "Szklanka mleka", czy zjadanie smacznych i zdrowych owoców i warzyw "Owoce w szkole" oraz propagowanie zdrowego stylu życia "Czas na zdrowie". Chcę nadmienić również, iż są projekty, które nie otrzymały akceptacji komisji, a wymagały ogromu pracy włożonej przez nauczycieli. Takim projektem było "Uczenie się przez całe życie" w ramach Comeniusa polegające na współpracy naszej szkoły z innymi szkołami w Europie. W latach 2013-2015 współpracujemy z krajami: Francją, Hiszpanią, Turcją i Rumunią. O bogactwie i zaletach tego przedsięwzięcia udało nam się doskonale przekonać:

 • W latach 2004-2007 realizowaliśmy projekt Comeniusa współpracując z Anglią, Walią, Szwecją, Turcją i Belgią.
 • W latach 2010-2012 realizowaliśmy projekt Comeniusa współpracując z Portugalią i Turcją.
Cieszę się, że kieruję placówką, w której pracują wspaniali nauczyciele, będący nie tylko dobrymi "rzemieślnikami" pracującymi z dziećmi, lecz przede wszystkim wszechstronnie wykształconymi pedagogami, którzy wykonują swój zawód z powołania. Pragnę podziękować wszystkim nauczycielom pracującym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach za zaangażowanie i poświęcanie czasu wolnego dla dobra edukacji w naszej miejscowości.

Dyrektor Szkoły
Lidia Dziubek


Plan pracy
wersja do pobrania


Do otwierania niektórych dokumentów konieczny jest program Adobe Reader Pobierz

Do otwierania niektórych dokumentów konieczny jest program Adobe Reader Pobierz

JADŁOSPIS
dla zerówki:
JADŁOSPIS
Alergeny