Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt

Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Kadra pedagogiczna
Sekretariat
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
Szkoła w liczbach
Świetlica szkolna
Szkolny BIP

Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Zachowanie - regulamin
Program wychowawczo-
-profilaktyczny

Wykaz podręczników
Hymn szkoły

Wzięliśmy udział
Współpraca i programy
Erasmus +
Comenius 2010
Comenius 2013
Wilamowice, Edukacja, Rozwój
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Czas na zdrowie
Śniadanie daje moc
Radosna szkoła
Pierwsze uczniowskie ...
Natura w praktyce
Szkoła z klasą

Dla uczniów i rodziców
Rada Rodziców
Zebrania rodziców
Ważne daty
System oceniania
Osiągnięcia uczniów
Do pobrania

Sport w szkole
Aktualności
Wyniki zawodów
Galeria zdjęć
Rekordy szkoły
Pliki do pobrania

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Polecamy
Konkursy biblioteczne


Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 3.3.
Poprawa Jakości Kształcenia Poddziałanie 3.3.4.
Modernizacja treści i metod kształcenia.


Nasza szkoła realizując misję efektywnego, a zarazem przyjaznego dla dziecka, kształcenia bierze udział w ogólnopolskim projekcie "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", którego fundamentalnym celem jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Dzięki przystąpieniu do projektu:

Dziecko:
• Rozwija własny potencjał intelektualny,
• Buduje motywację do nauki,
• Korzysta z bogatego zestawu środków dydaktycznych,
• Dostaje szansę lepszego startu szkolnego.

Nauczyciel:
• Wdraża najnowsze koncepcje pedagogiczne,
• Tworzy i wykorzystuje Ośrodki Zainteresowań,
• Realizuje autorskie pomysły.

Szkoła:
• Otrzymuje zestaw środków dydaktycznych (o wartości ponad 8 000 złotych) służącym uczniom klasy pierwszej,
• Zyskuje środki finansowe na opłacenie zająć dodatkowych,
• Uzyskuje lepsze efekty pracy.

Rodzice:
• Odkrywają potencjał swoich dzieci - mogą lepiej zorganizować im środowisko rozwoju.

Środowisko lokalne:
• Uzyskuje wsparcie dla edukacji elementarnej zwiększające sukces edukacyjny i życiowy dziecka.

Projekt przeznaczony jest dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną i odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera ( więcej na ten temat: www.pierwszaki.pl). Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, które oparte są na własnych, autorskich pomysłach nauczycieli realizujących projekt. Jesteśmy już po pierwszym etapie wdrażania projektu i rezultaty są obiecujące.

W naszej szkole projekt realizują:
Etap I - mgr Małgorzata Dynarowska
Etap II - mgr Urszula Korczyk
Etap III - mgr Sabina Kierc


Opracowanie: Małgorzata Dynarowska


Plan pracy
wersja do pobrania


Do otwierania niektórych dokumentów konieczny jest program Adobe Reader Pobierz

JADŁOSPIS
dla zerówki:
JADŁOSPIS
Alergeny