Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt

Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Kadra pedagogiczna
Sekretariat
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
Szkoła w liczbach
Świetlica szkolna
Szkolny BIP

Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Zachowanie - regulamin
Program wychowawczo-
-profilaktyczny

Wykaz podręczników
Hymn szkoły

Wzięliśmy udział
Współpraca i programy
Erasmus +
Comenius 2010
Comenius 2013
Wilamowice, Edukacja, Rozwój
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Czas na zdrowie
Śniadanie daje moc
Radosna szkoła
Pierwsze uczniowskie ...
Natura w praktyce
Szkoła z klasą

Dla uczniów i rodziców
Rada Rodziców
Zebrania rodziców
Ważne daty
System oceniania
Osiągnięcia uczniów
Do pobrania

Sport w szkole
Aktualności
Wyniki zawodów
Galeria zdjęć
Rekordy szkoły
Pliki do pobrania

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Polecamy
Konkursy biblioteczne

Pielęgniarka szkolnaPani Renata KuczmierczykGODZINY PRACY

poniedziałek: 9:00 – 15:00
środa: 7:00 – 13:00
piątek: 7:00 – 13:00

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania (szkolna) sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w miejscu, w którym się uczą i wychowują. Swoją opiekę realizuje w Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej na terenie szkoły.

Pielęgniarka szkolna zajmuje się:

  • wykonywaniem i interpretowaniem testów przesiewowych,
  • organizowaniem profilaktycznych badań lekarskich,
  • czynnym poradnictwem w zakresie opieki pielęgniarskiej,
  • udziałem w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowaniem innych działań w zakresie promocji zdrowia,
  • udzielaniem pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów,
  • prowadzeniem dokumentacji medycznej uczniów.


Plan pracy
wersja do pobrania


Do otwierania niektórych dokumentów konieczny jest program Adobe Reader Pobierz

JADŁOSPIS
dla zerówki:
JADŁOSPIS
Alergeny