Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt

Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Kadra pedagogiczna
Sekretariat
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
Szkoła w liczbach
Świetlica szkolna
Szkolny BIP

Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Zachowanie - regulamin
Program wychowawczo-
-profilaktyczny

Wykaz podręczników
Hymn szkoły

Wzięliśmy udział
Współpraca i programy
Erasmus +
Comenius 2010
Comenius 2013
Wilamowice, Edukacja, Rozwój
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Czas na zdrowie
Śniadanie daje moc
Radosna szkoła
Pierwsze uczniowskie ...
Natura w praktyce
Szkoła z klasą

Dla uczniów i rodziców
Rada Rodziców
Zebrania rodziców
Ważne daty
System oceniania
Osiągnięcia uczniów
Do pobrania

Sport w szkole
Aktualności
Wyniki zawodów
Galeria zdjęć
Rekordy szkoły
Pliki do pobrania

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Polecamy
Konkursy biblioteczne

Nasi Nauczyciele • mgr Magdalena Bagier - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
 • mgr Krystyna Bander - nauczyciel muzyki, wychowawca świetlicy
 • mgr Natalia Bartos - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Gabriela Boguniowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Urszula Bryl - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagog
 • mgr Barbara Cieślak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Ewa Danielczyk - nauczyciel języka polskiego i historii
 • mgr Monika Drobniak - pedagog szkolny, oligofrenopedagog, surdopedagog, nauczyciel SI
 • mgr Katarzyna Dyduch - nauczyciel bibliotekarz
 • mgr Małgorzata Dynarowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Dawid Dynarowski - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
 • mgr Lidia Dziubek - nauczyciel matematyki, dyrektor szkoły
 • mgr Gabryś Agnieszka - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
 • mgr Jolanta Gacek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • mgr Agnieszka Grabara - nauczyciel matematyki
 • mgr Renata Grzebinoga - nauczyciel języka polskiego
 • mgr Anna Handzlik-Tatoń - nauczyciel języka angielskiego
 • ks mgr Piotr Homel - nauczyciel religii
 • mgr inż. Barbara Januszyk - nauczyciel biologii, wicedyrektor szkoły
 • dr Aleksandra Jasek - nauczyciel fizyki i matematyki
 • mgr Beata Jaszczur - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Agnieszka Kania - nauczyciel historii i bibliotekarz
 • mgr Magdalena Kasolik-Tatoń - nauczyciel języka polskiego i historii
 • mgr Sabina Kierc - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog i logopeda
 • mgr Gabriel Kinio - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Iwona Kołodziejczyk - nauczyciel plastyki i techniki
 • mgr Joanna Konior - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Urszula Korczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagog
 • mgr Milena Kozłowska - nauczyciel języka polskiego
 • mgr Anna Kóska - nauczyciel geografii i techniki
 • mgr Bogdan Kubica - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Joanna Kubica - nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr Małgorzata Kubiczek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Krzysztof Liberadzki - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
 • mgr Anna Lubas - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
 • mgr Krzysztof Łoboz - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Beata Łucyków-Skowronek - nauczyciel chemii, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • mgr Anna Marek - nauczyciel religii, oligofrenopedagog
 • mgr Paulina Markiel - nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • mgr Anna Mączka - nauczyciel informatyki i techniki
 • mgr Rafał Mączka - nauczyciel informatyki, techniki i edukacji dla bezpieczeństwa
 • mgr Paulina Michalak - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • mgr Agnieszka Michałek - wychowawca świetlicy
 • mgr Paulina Nalborczyk - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
 • mgr Barbara Olearczyk - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, wychowawca świetlicy
 • mgr Katarzyna Pacholik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
 • mgr Monika Podhorodyńska - nauczyciel matematyki
 • mgr Marta Prochot - nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Joanna Przybylska-Pal - pedagog szkolny, doradca zawodowy
 • mgr Anna Pszczółka - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, nauczyciel SI i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • mgr Marta Romik - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
 • mgr Sandra Słowik - nauczyciel języka angielskiego, WOS-u i wychowania do życia w rodzinie
 • lic. Anna Smółka - nauczyciel biologii, wychowawca świetlicy
 • mgr Ewelina Sztafińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki specjalnej
 • mgr Magdalena Susz - nauczyciel wychowania fizycznego i świetlicy
 • ks. mgr Mateusz Tomaszek - nauczyciel religii
 • mgr Edyta Tora - logopeda, tyflopedagog
 • mgr Robert Warot - nauczyciel historii i WOS-u
 • mgr Barbara Więzik - nauczyciel przyrody, wicedyrektor szkoły
 • mgr Joanna Włoch - nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
 • mgr Sonia Wrona - psycholog szkolny, wychowawca świetlicy
 • mgr Halina Zbijowska-Nikiel - nauczyciel matematyki
 • mgr Katarzyna Żarska - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog
 • mgr Gabriela Tyc - wychowawca świetlicy


 • Wieloletni plan
  doskonalenia zawodowego nauczycieliPlan pracy
wersja do pobrania


Do otwierania niektórych dokumentów konieczny jest program Adobe Reader Pobierz

JADŁOSPIS
STOŁÓWKA
SZKOLNA:
JADŁOSPIS
Alergeny