Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt

Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Kadra pedagogiczna
Sekretariat
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
Szkoła w liczbach
Świetlica szkolna
Szkolny BIP
Bilans 2019

Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Zachowanie - regulamin
Program wychowawczo-
-profilaktyczny

Wykaz podręczników
Hymn szkoły
RODO

Wzięliśmy udział
Współpraca i programy
Erasmus +
Comenius 2010
Comenius 2013
Wilamowice, Edukacja, Rozwój
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Czas na zdrowie
Śniadanie daje moc
Radosna szkoła
Pierwsze uczniowskie ...
Natura w praktyce
Szkoła z klasą

Dla uczniów i rodziców
Rada Rodziców
Zebrania rodziców
Ważne daty
System oceniania
Osiągnięcia uczniów
Do pobrania

Sport w szkole
Aktualności
Wyniki zawodów
Galeria zdjęć
Rekordy szkoły
Pliki do pobrania

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Polecamy
Konkursy biblioteczne

NOWI NAUCZYCIELE MIANOWANI W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH I ZESPOŁACH SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYCH GMINY WILAMOWICE

Moment, kiedy nauczyciel odbiera akt nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego jest bardzo ważny w karierze zawodowej każdego z pedagogów. Od tego momentu przestaje on już być nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, a staje się nauczycielem mianowanym zatrudnionym na postawie mianowania. Z nowym rokiem szkolnym w Gminie Wilamowice przybywa 5 takich szczęśliwców, którzy po trzyletnim stażu, pozytywnej ocenie dorobku zawodowego i zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez Burmistrza Wilamowic osiągnęły awans zawodowy.

W dniu 2 lipca 2020 r. pięć nauczycielek mgr Anna Matyjaszek z Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach, mgr Katarzyna Dyduch ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach, mgr Anna Marek ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach, mgr Jolanta Markiel – Gumińska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Hecznarowicach oraz mgr Wioletta Wróbel z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Starej Wsi zdały egzamin przed komisjami powołanymi zarządzeniami Burmistrza Wilamowic. W dniu 20 sierpnia 2020r. Nauczycielki złożyły ślubowanie na godło Polski. Ślubowanie odebrał Burmistrz Wilamowic. W uroczystości uczestniczyli również dyrektorzy. Po złożeniu ślubowania Burmistrz Pan Marian Trela nadał stopień nauczyciela mianowanego i wręczył nauczycielkom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz listy gratulacyjne i kwiaty. Składając gratulacje podziękował za dotychczasową wyróżniającą pracę, pogratulował wielkiego zaangażowania i wielu sukcesów oraz życzył dalszego zapału do wspierania wszechstronnego rozwoju najmłodszych Mieszkańców Gminy Wilamowice, zdrowia i osobistego szczęścia.

Bożena Sobocińska
Kierownik ZOSiPGWWYNIKI SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS VIII W 2020R.MISIE I DZIECI TONĄ PO CICHU

pismo przewodnie
materiał dla mediówDRODZY UCZNIOWIE I DZIECI, SZANOWNI NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY, PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ORAZ RODZICE

"Świat, który Cię otacza,
to odbicie świata,
który nosisz w sobie"

/Brian Tracy/

Dzisiaj kończą się zajęcia roku szkolnego 2019/2020. Zakończenie roku szkolnego to niezwykle ważny dzień w szkolnym kalendarzu, dzień, w którym zamyka się okres wytężonej pracy, a otwiera czas wakacyjnego odpoczynku. Ten rok postawił przed wszystkimi trudne wyzwania, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowia i życia z uwagi na pandemię koronawirusa i zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, którym musieli sprostać zarówno Uczniowie, jak i Nauczyciele, Pracownicy przedszkoli, szkół oraz Rodzice, przy wydatnym zaangażowaniu Gminy Wilamowice.
Serdecznie dziękujemy Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi oraz Rodzicom za współpracę w realizacji zadań w tej nowej, nieprzewidzianej sytuacji, za wzajemne wspieranie się w rozwiązywaniu problemów, otwartość na szybkie wprowadzanie nowych rozwiązań. Dzięki Państwa wielkiemu i odpowiedzialnemu zaangażowaniu i sumiennej pracy kończymy ten rok szkolny z poczuciem dobrze zrealizowanych zadań oświatowych.
Życzymy, by tegoroczne wakacje były radosne, ciekawe, słoneczne, a przede wszystkim bezpieczne, by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc i zawieraniu nowych znajomości i przyjaźni.
Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym można powiedzieć, że to był dobry dzień. Wracajcie 1 września pełni sił, gotowi do podjęcia nowych wyzwań, osiągania wytyczonych celów, realizacji zadań, projektów, programów i planów na rok szkolny 2020/2021.

Kierownik ZOSIPBurmistrz Wilamowic
Bożena SobocińskaMarian TrelaSZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY

w załączeniu przekazuję list Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

List Ministra Edukacji NarodowejMIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

https://gmina.wilamowice.pl/artykul/dzisiaj-obchodzimy-mi-dzynarodowy-dzie-dzieckaKOMUNIKAT Z DNIA 21 MAJA 2020R.

Ważne informacje dotyczące działalności szkół, przedszkoli

  1. WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
  2. PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI
  3. OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH„JEŚLI MOŻESZ SOBIE COŚ WYMARZYĆ, MOŻESZ TO ZROBIĆ!”

Uczeń naszej Szkoły, Jan Luber z klasy 7c znalazł się wśród ośmiu Finalistów nominowanych do tytułu Ucznia Roku Szkolnego 2019/2020 Gminy Wilamowice. Nominacja była efektem tego, że Janek ma na swoim koncie olbrzymi sukces, jest bowiem laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka angielskiego.
1 czerwca 2020 roku Uczeń w obecności Rodziców odebrał z rąk Pani Dyrektor Lidii Dziubek pamiątkowy dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez Gminę Wilamowice. W imieniu Burmistrza Gminy Wilamowice Pana Mariana Treli, Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Stanisławy Kudłacik oraz Pani Kierownik ZOSiP w Wilamowicach Pani Bożeny Sobocińskiej, Pani Dyrektor osobiście przekazała Jankowi nagrodę i wyrazy uznania. Finalista konkursu „Uczeń Roku Szkolnego 2019/2020 Gminy Wilamowice" odbywającego się rokrocznie pod patronatem Burmistrza Wilamowic, ze wzruszeniem i radością przyjął gratulacje i dedykowaną mu nagrodę.
Jankowi życzymy dalszych sukcesów i wysokich not oraz osiągnięć, Rodzicom siódmoklasisty dziękujemy za zaangażowanie w wychowanie i edukację syna, a Panu Bogdanowi Kubicy, który przygotowywał Janka do konkursu składamy podziękowania za trud nauczania oraz za wsparcie, jakie okazywał Uczniowi.

Opracowanie
Katarzyna DyduchUCZEŃ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 GMINY WILAMOWICE

W dniu 20 maja 2020r. rozstrzygnięto konkurs „Uczeń Roku Szkolnego 2019/2020 Gminy Wilamowice" pod patronatem Burmistrza Wilamowic Pana Mariana Treli.
Kapituła w składzie:
1. Dr Jolanta Danek – wicedyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury;
2. Barbara Grabowska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej;
3. Bożena Sobocińska – kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice
dokonała analizy wniosków kandydatów.
Uczniowie startowali w wieloetapowych konkursach przedmiotowych, artystycznych, olimpiadach, zawodach sportowych, a Ci którzy otrzymali zaszczytne tytuły laureatów, finalistów lub mistrzów, zostali zgłoszeni przez dyrektorów szkół podstawowych do finału konkursu. Olimpijczycy rozsławili dobre imię swoich rodzin, klas, szkół i Gminy Wilamowice w powiecie, województwie, kraju, a także za granicą.
A oto finaliści nominowani do tytułu Ucznia Roku:
1. Katarzyna Bartnicka – uczennica Szkoły Podstawowej w Starej Wsi – laureatka Międzynarodowego Konkursu Literackiego „Mieszkam w Beskidach”; laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy „Archimedes” z BIOLOGII;
2. Jan Luber – uczeń Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z JĘZYKA ANGIELSKIEGO;
3. Estera Nawrocka – uczennica Szkoły Podstawowej w Wilamowicach – laureatka VII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „PO POLSKU O HISTORII”; laureatka III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Leksykalnym z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „MEMORY MASTER”;
4. Anna Ochman – uczennica Szkoły Podstawowej w Starej Wsi – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z JĘZYKA POLSKIEGO; laureatka I stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady „Archimedes” LINGUA PLUS;
5. Antonina Płaza – uczennica Szkoły Podstawowej w Wilamowicach – laureatka I miejsca Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”;
6. Bartłomiej Pokładnik – uczeń Szkoły Podstawowej w Starej Wsi – laureat Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „JONASZ”; laureat Międzynarodowego Konkursu Literackiego „Mieszkam w Beskidach”;
7. Damian Strycharski – laureat III stopnia Ogólnopolskiego Konkursu Leksykalnego z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „MEMORY MASTER”;
8. Wojciech Wójcik – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z HISTORII; laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z BIOLOGII.

BURMISTRZ WILAMOWIC UROCZYŚCIE OGŁASZA, ŻE UCZNIEM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 ZOSTAŁ UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W HECZNAROWICACH WOJCIECH WÓJCIK.

W dniu 1 czerwca 2020r. wszyscy FINALIŚCI otrzymają nagrody i dyplomy ufundowane przez Gminę Wilamowice, natomiast Wojciech Wójcik otrzyma statuetkę UCZNIA ROKU ORAZ ZŁOTE PIÓRO. Dyplomy z podziękowaniami i gratulacjami Burmistrza Wilamowic także otrzymają rodzice wszystkich finalistów i nauczyciele, którzy wspierali uczniów i dzieci w dążeniu do sukcesów. Bez wsparcia dorosłych mistrzów, przewodników po krainie wiedzy i życia, trudno byłoby odnieść tak wysokie lokaty w konkursach. Dyplomy otrzymają następujący nauczyciele: Robert Warot, Dorota Rubys, Agnieszka Genc, Sylwia Strycharska, Renata Presak, Ks. Grzegorz Then, Agata Mikołajczyk, Bogdan Kubica, Agnieszka Zawronek, Alina Kajta-Bożek.
Składamy serdeczne gratulacje Wojciechowi Wójcikowi – Uczniowi Roku oraz wszystkim finalistom. Życzymy dalszych sukcesów, rozwijania pasji, uzdolnień, zainteresowań, a także zdrowia, radości, życzliwości od ludzi oraz spełnienia marzeń. Podziękowania kierujemy także do Kapituły konkursu, Burmistrza Wilamowic - Patrona konkursu, Rady Miejskiej oraz do nauczycieli, dyrektorów i rodziców za wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów szkół podstawowych.
Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w celu z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym roku nie będzie gali finałowej konkursu. Nagrody i dyplomy przekażemy, w imieniu Burmistrza Wilamowic Pana Mariana Treli i Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Stanisławy Kudłacik, uczniom, rodzicom i nauczycielom za pośrednictwem dyrektorów.

Bożena Sobocińska
kierownik ZOSIPNAUKA ZDALNA TO WYZWANIE

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Wszyscy znaleźliśmy się w nowej, nieznanej nam wcześniej rzeczywistości, w której od kilku tygodni prężnie działamy – z dnia na dzień coraz lepiej i efektywniej. W tym trudnym okresie Nauczyciele naszej Szkoły starają się wspierać zarówno Uczniów, jak i służyć pomocą oraz dobrym słowem Rodzicom. Działania podejmowane w naszej Szkole są dowodem na to, że edukacja na odległość może nieść mnóstwo inspiracji i radości. Poprzez „wyzwania” organizowane przez naszych nauczycieli wyzwalamy kreatywność, pobudzamy wyobraźnię i dajemy Wam dowód na to, że jesteśmy dla Was wsparciem. Ponadto stwarzamy możliwość, by w przyjemny sposób uzyskać dodatkowe punkty z zachowania, gdyż wszyscy wiemy, że zachowanie to również wyzwanie! Dokładamy wszelkich starań, by poszerzyć wiedzę i doskonalić umiejętności naszych Uczniów. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w „wyzwaniach” i tym samym zapraszamy do nauki i wychowania przez zabawę.
Poniżej udostępniamy linki, pod którymi znaleźć można wiele inspiracji, a z publikowanych materiałów można korzystać w dogodnym dla siebie czasie:

Jak wykonać wesołą maseczkę ochronną? Propozycja Pani Joanny Włoch przygotowana w ramach projektu „challenge” - Zachowanie to wyzwanie: https://www.youtube.com/watch?v=7L5EOEGUvmM

Blog biblioteki szkolnej: https://bibliotekarkabloguje.blogspot.com/

Biblioteka, Zdalnie? Da się! (strona biblioteki szkolnej, wystarczy kliknąć i poprosić o dołączenie do grupy): https://www.facebook.com/groups/236321204215700/?ref=bookmarks

Strona świetlicy naszej Szkoły: https://www.facebook.com/%C5%9Awietlica-Szko%C5%82y-Podstawowej-im-Jana-Paw%C5%82a-II-w-Pisarzowicach-112041327113500

Zapraszamy do świata kreatywności, pomysłowości i zabawy. Potrzebne będą tylko chęci i zaangażowanie.REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W dniu 20.03.2020r Komisja Rekrutacyjna przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach ustaliła, że do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 zostały przyjęte wszystkie dzieci spoza obwodu szkoły, po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych wniosków.

Komisja RekrutacyjnaKOMUNIKAT Z DNIA 27 MARCA 2020R.

Ważne informacje dotyczące ograniczeń w działaniu szkół, przedszkoli i klubów dziecięcych znajdują się pod adresem:

https://gmina.wilamowice.pl/artykul/szko-y-przedszkola-i-klub-dzieci-cy-ograniczenia

NABÓR DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach zaprasza rodziców dzieci z rocznika 2013 mieszkających w obwodzie szkoły w celu zapisu dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/2021.

Zapisy odbywają się od 24 do 28 lutego 2020r. w godzinach od 7:00 do 15:00 w sekretariacie szkoły.

Druki „ZGŁOSZENIA” znajdują się na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie szkoły i w oddziałach zerowych.

Druk zgłoszenia
Treść zarządzenia 1
Treść zarządzenia 2

Dyrektor Szkoły
Lidia DziubekREKRUTACJA DO KLASY I DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach ogłasza rekrutację dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021. Rekrutacja, która odbędzie się dniach 9 – 13 marca 2020r. dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie w godzinach 7.00 – 15.00.

Szkoła dysponuje 18 wolnymi miejscami.

Druk „WNIOSKU” znajduje się na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie.

Załącznik: Wnioski do pobrania

Dyrektor Szkoły
Lidia DziubekPOMOC DLA AUSTRALII

W związku z silnymi pożarami, które w ostatnich miesiącach występowały na terenach Australii uczniowie naszej Szkoły zorganizowali akcję „Pomoc dla Australii”. Dzieci bardzo przejęły się losem zwierząt oraz groźnymi skutkami pożarów i wspólnie z nauczycielami i rodzicami postanowiły wspomóc wirtualną adopcję koali. W związku z tym 12 lutego 2020 roku w Szkole przeprowadzono kiermasz ciast, podczas którego zebrano 1057.03 zł. Uczniowie poświęcili swój czas wolny i na przerwach sprzedawali ciasta. Uzbierana kwota pozwoliła na całoroczną adopcję 5 koali o imionach: Luna, Jimmy, Myoora Jarrah, Paul i Anwen oraz na posadzenie ośmiu drzew eukaliptusowych. Zaadoptowane zwierzęta pochodzą ze schroniska Koala Hospital z Port Macquarie w Stanie Nowa Południowa Walia. Niektóre z nich (Luna, Jimmy, Myoora Jarrah) uratowano z wypadków, zaś koale Paul i Anwen ocalono podczas pożarów. W ramach akcji dzieci własnoręcznie wykonały plakaty z wizerunkiem koali, przez co zachęciły do udziału w tej akcji. Dziękujemy wszystkim za ogromne zaangażowanie w akcję.
Mamy nadzieję, że darowizna pomoże przetrwać adoptowanym przez nas zwierzętom oraz pozwoli na odbudowanie ich naturalnego środowiska.
Podczas akcji „Pomoc dla Australii” uczniowie po raz kolejny pokazali , że nie jest im obojętny los cierpiących zwierząt.

Barbara JanuszykMUZYKA ŚWIATA

3 lutego 2020 roku, w naszej Szkole odbył się koncert pod tytułem ,,Muzyka Świata". Wydarzenie zorganizowano podczas dwóch lekcji w dwóch grupach wiekowych.
Zawitali do nas goście przedstawiający muzykę celtycką ze Szkocji, Bretanii oraz Irlandii.
Muzycy zaprezentowali nam tańce, które w tych miejscach są bardzo popularne. Mogliśmy zobaczyć też ciekawe instrumenty, na przykład dudy. Dowiedzieliśmy się też o kulturze i ubiorze ludzi z celtyckich rejonów.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w tańcach i nauce gry na instrumentach, dowiadując się, że grać można nawet na łyżkach.
Koncert był bardzo ciekawy i interesujący.

Klaudia Zacny, klasa 7aSPOTKANIE WIGILIJNE Z PODOPIECZNYMI
FUNDACJI „KRZYŻ DZIECKA”

Zgodnie z coroczną tradycją, 20 grudnia 2019 roku tuż przed przerwą świąteczną w naszej Szkole odbyło się spotkanie wigilijne z podopiecznymi Fundacji „Krzyż Dziecka”.
W organizację zaangażowali się nauczyciele oraz uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu, a dzięki ofiarności sponsorów udało się przygotować świąteczny poczęstunek oraz drobne upominki dla podopiecznych i ich opiekunów. Spotkanie odbyło się w miłej rodzinnej atmosferze, a w gronie zaproszonych Gości znaleźli się podopieczni Fundacji, ich opiekunowie, członkowie Zarządu Fundacji – Pan Maciej Derbin, Państwo Barbara i Grzegorz Cieślakowie oraz przedstawiciele władz samorządowych.
Zebrani mieli okazję uczestniczyć również w przedstawieniu jasełkowym, a przedświąteczny czas sprzyjał serdecznym życzeniom, ciepłym rozmowom i wspólnemu kolędowaniu. Dyrektor Szkoły, Pani Lidia Dziubek złożyła Gościom życzenia świąteczno – noworoczne, życząc wewnętrznego spokoju i wytrwałości, a także wiary, co góry przenosi i nadziei, co nigdy nie gaśnie.
Spotkanie odbyło się z serdecznej atmosferze i stało się okazją do podzielenia się dobrym słowem, uśmiechem i wzajemnym wsparciem.

Katarzyna DyduchPODZIĘKOWANIEMODELE KOMÓRKI ZWIERZĘCEJ
W WYKONANIU UCZNIÓW KLAS V

Uczniowie klas V, w ramach zajęć z biologii, wykonali modele 3D komórki zwierzęcej. Wszyscy wykazali się wielką kreatywnością. Do wykonania modeli wykorzystali różne materiały: masę solną, plastelinę, styropian, filc, itd. Wykonane prace przyciągają wzrok kolorami i kształtami oraz zadziwiają precyzją wykonania. Trójwymiarowa powierzchnia przekroju komórek, wyraźnie przedstawiająca organelle, pozwoliła uczniom w sposób ciekawszy zapoznać się z ich budową i funkcjami. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Barbara JanuszykŚWIĄTECZNE DEKORACJE W ŚWIETLICY

W świetlicy szkolnej rozpoczął się nasz ulubiony okres w roku. Czas, w którym mamy wiele pracy, ale też zdarzają się słodkie niespodzianki. Już w listopadzie zadbaliśmy o to, by Święty Mikołaj miał kompetentny zespół Elfów do pomocy w fabryce prezentów. Zadbaliśmy również o dzielne Renifery, by miał czym nam przywieźć prezenty. Wykonaliśmy podobizny Mikołaja wykorzystując papierowe talerzyki. Na wszelki wypadek, pomimo listów pisanych w domu, napisaliśmy również listy, które zawiesiliśmy samodzielnie na tablicy w świetlicy. Mikołaj zabrał nam je dopiero po czterech dniach, czym sprawił ogromną radość (i ulgę) wszystkim uczniom świetlicy. Trud nie poszedł na marne, ponieważ wszyscy dostali wymarzone prezenty pod adres domowy, a w świetlicy słodkie niespodzianki w zawieszonych przez nas, wykonanych samodzielnie koszyczkach. Uwielbiamy okres przedświąteczny, ponieważ oznacza on ozdabianie sali świetlicowej wszystkim co lśni, błyszczy i się mieni. Używamy brokatów, cekinów, wstążek by tworzyć piękne ozdoby, kartki i stroiki. Udekorowaliśmy ścianę świetlicy gigantyczną kolorowanką, którą przez kilka dni układaliśmy, kleiliśmy w całość i kolorowaliśmy razem, łącząc siły uczniów klas od 1 do 6. Zgodnie z tradycją zadbaliśmy o udekorowanie żywej choinki, która stanęła na głównym korytarzu. Sami zrobiliśmy łańcuchy (te tradycyjne i te bardziej nowoczesne) oraz większość ozdób. Życzymy Wszystkim, by udzielił się im nasz świąteczny nastrój, aby czas przedświątecznych przygotowań był pełen radosnych i spędzonych we wspólnym gronie chwil.

Sonia WronaMIKOŁAJKOWY WYJAZD KLAS PIERWSZYCH DO TEATRU LALEK BANIALUKA.

4 i 5 grudnia uczniowie klas pierwszych udali się autokarem do Teatru Lalek Banialuka w Bielsku Białej, na przedstawienie pt.: „Jestem Aki”. To pełne ciepła i humoru przedstawienie o wkraczaniu dziecka w świat dorosłych. Aki to owad, któremu rodzice nadali takie właśnie imię , bo nie wiedzieli , jaki będzie i kim będzie. Pragnęli, by sam odkrył kim jest i w tym celu pozwolili mu wyruszyć w samodzielną podróż.
W przedstawieniu najważniejszy jest motyw drogi i kolejne spotkania Akiego z mieszkańcami lasu, w trakcie których odważny owad poznaje różnorodność świata oraz powoli odkrywa kim i jakim chce być w przyszłości. Poznając innych, poznaje samego siebie. Spektakl mówi o tym, że trzeba młodemu człowiekowi pozwolić samodzielnie odkrywać świat, bo tylko w ten sposób może się on dowiedzieć kim jest i co chce w swoim życiu robić.
Spektakl podobał się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Po przedstawieniu bowiem rozległy się gromkie brawa.

Barbara CieślakSZKOŁY PODSTAWOWE GMINY WILAMOWICE WYGRAŁY KONKURS #OSEwyzwanie.

W dniu 15 listopada 2019r. w Częstochowie odbyło się Forum OSEregio zorganizowane przez Państwowy Instytut Badawczy NASK, w którym wzięli udział dyrektorzy szkół, placówek oświatowych oraz samorządowcy z gmin i powiatów Województwa Śląskiego. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami lokalnych szkół, samorządów, Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty oraz ekspertami OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna). Dzięki FORUM powstała płaszczyzna do nawiązywania współpracy – inspirująca środowisko, na której każdy mógł poznać możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia. Uczestnicy dowiedzieli się wiele nowych, ciekawych informacji o programie OSE, którego celem jest dostarczenie do każdej polskiej szkoły szerokopasmowego, bezpłatnego, ogólnodostępnego a przede wszystkim bezpiecznego internetu, a także podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów, nauczenie ich dobrego startu w sieci cyfrowej pod kierunkiem nauczycieli - kompetentnych przewodników po świecie cyfrowym. W trakcie Forum odbyła się debata na temat: „Uczeń w cyfrowym świecie” oraz warsztaty „Lekcja ENTER”, „Mądre wykorzystanie smartfonów na lekcjach”, „Myślenie programistyczne, czyli myślenie schematami” i „Bezpieczeństwo w internecie”.
Kulminacyjnym punktem w programie FORUM OSEregio było ogłoszenie wyników Konkursu #OSEwyzwanie, w którym wzięło udział 1606 szkół z całej Polski. Konkurs zorganizowany był przez NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie) i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do ich przyznania była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu. Szczegóły oceny zgłoszeń opisane zostały w Regulaminie Konkursu. Liczba przyznanych nagród w województwie śląskim to 69. Nagrodą w Konkursie #OSEwyzwanie są mobilne pracownie multimedialne z 16 laptopami i mobilną szafą, które będą wsparciem przy prowadzeniu lekcji i korzystaniu z internetowych zasobów edukacyjnych. W konkursie mogły wziąć udział szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców, uczestnicy konkursu musieli prawidłowo rozwiązać test wiedzy dotyczący zagadnień związanych z bezpiecznym korzystaniem z technologii oraz znajomości programu OSE. Kolejne warunki, które należało spełnić to zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła mogła przysłać przygotowaną specjalnie na konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Szansę na wygraną zwiększała również deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek.
Z Gminy Wilamowice do konkursu przystąpiły 3 szkoły: Dankowice, Hecznarowice i Pisarzowice. Ku ogromnej radości wszystkich nauczycieli, uczniów, dyrektorów oraz władz samorządowych naszej Małej Ojczyzny wszystkie trzy szkoły znalazły się w gronie laureatów. Dyrektorzy: Dorota Foltan, Lidia Dziubek i Maciej Żarski odebrali dyplomy dla zwycięzców specjalnej edycji konkursu #OSEwyzwanie, a w najbliższym czasie do szkół trafią wygrane pracownie.
Składamy serdeczne gratulacje i życzymy wielu sukcesów, a także optymalnego wykorzystania nowoczesnych pomocy dydaktycznych przez uczniów i nauczycieli.

Bożena Sobocińska – Kierownik ZOSIP WilamowiceHISTORIA TO ŚWIATŁO PRAWDY

Tegoroczne obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w naszej Szkole rozpoczęły się rankiem 8 listopada i trwały aż do zmierzchu. W piątkowe przedpołudnie, podczas uroczystej akademii, Dyrektor Szkoły – Pani Lidia Dziubek powitała uczniów i nauczycieli słowami: - Historia to świadek czasu, światło prawdy, nauczycielka życia i zwiastunka przyszłości. Uroczystość stała się okazją do pielęgnowania tradycji oraz była oddaniem czci i honoru tym, którzy walczyli o naszą niepodległość.
Społeczność szkolna wzięła udział w żywej lekcji historii, podczas której uczniowie klas ósmych przypomnieli zebranym o najważniejszych wydarzeniach historycznych. Wzorem roku poprzedniego, o symbolicznej godzinie 11.11, w hali sportowej odśpiewano cztery zwrotki hymnu państwowego, a "spośród słów używanych nieczęsto […] na place wybiegło słowo piękne, jak honor i męstwo, słowo, które brzmi – N I E P O D L E G Ł O Ś Ć".
Uroczyste obchody Święta Niepodległości kontynuowano też podczas mszy św. w intencji ojczyzny w kościele parafialnym w Pisarzowicach. Tuż przed nabożeństwem, Dyrektor Szkoły, a także przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty i znicze przy tablicy upamiętniającej płk. Mariana Pilarskiego, oddając tym samym cześć Honorowemu Obywatelowi Gminy Wilamowice. W czasie mszy sprawowanej w asyście Pocztów Sztandarowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach, Górników, Koła Pszczelarzy „Bartnik” oraz naszej Szkoły, ksiądz Piotr Homel wygłosił kazanie odnoszące się do tematyki patriotyzmu, a rangę wydarzenia podniosła obecność orkiestry dętej.
Dalsza część obchodów odbyła się na pisarzowickim cmentarzu, przy pomniku Ofiar I i II wojny światowej, gdzie odczytano apel poległych, a delegacje władz gminnych i oświatowych złożyły kwiaty. Po wspólnej modlitwie, zebrani udali się Pod Pomnik Legionistów przy WDK w Pisarzowicach, gdzie uroczyście wyrazili swą wdzięczność wobec Tych, którym zawdzięczamy wolną Polskę.
Zakończenie uroczystych obchodów odbyło się natomiast w sali gimnastycznej, gdzie podczas wieczornicy młodzież z klas VIII zaprezentowała wzruszający montaż słowno – muzyczny.

Katarzyna Dyduch

ZDROWE ŚNIADANIE

7 listopada uczniowie klas I-III włączyli się do akcji „Zdrowe śniadanie” organizowanej w naszej szkole cyklicznie.
Uczniowie założyli fartuszki i czepki, umyli ręce, następnie przygotowywali, a potem wspólnie spożywali drugie śniadanie. Znalazło się też „coś” dla starszych kolegów lub rodzeństwa, którzy w tym dniu chętnie odwiedzali młodsze klasy.
Na „stolikach śniadaniowych” znalazły się kolorowe kanapki, sałatki owocowe i warzywne, zachęcające przekąski oraz pyszne soki.
W tym dniu przeprowadzono pogadanki na temat roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia, dzięki któremu dzieci mają siłę i energię do nauki i zabawy, lepiej się koncentrują na wykonywanych zadaniach. Uczniowie dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa żywność, ale przede wszystkim jedzenie o stałych porach i bez pośpiechu.
Wspomniano też o aktywności fizycznej , jako czynnika niezbędnego dla prawidłowego wzrostu i rozwoju młodego organizmu.
Akcja była dla uczniów wspaniałą zabawą, integracją podczas prac grupowych oraz zwiększyła ich świadomość na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie człowieka.

Barbara CieślakGMINNY KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II

Święty Jan Paweł II to niekwestionowany autorytet, a Jego nauka z całą pewnością pomaga żyć godnie – to słowa, które przyświecały tegorocznemu Gminnemu Konkursowi Wiedzy o Janie Pawle II zorganizowanemu w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach.
28 października 2019 roku w przygotowanych rozgrywkach wzięły udział trzyosobowe drużyny ze wszystkich szkół podstawowych w naszej Gminie. Uczniowie z Wilamowic, Pisarzowic, Starej Wsi, Hecznarowic i Dankowic zmierzyli się w sześciu różnorodnych konkurencjach dotyczących ogólnej wiedzy na temat życia i pontyfikatu świętego Jana Pawła II, a konkurencje konkursowe były ciekawe i zachęcały do współpracy w grupach.
Podczas konkursu uczniowie rozwiązywali krótki test, uzupełniali krzyżówki, a także starali się dopasować przygotowane przez organizatorów zdjęcia i cytaty do poszczególnych papieskich pielgrzymek. Uczestnicy wykazali się sporą wiedzą z zakresu pontyfikatu Świętego, jednak zwycięska drużyna mogła być tylko jedna. Po skrupulatnych obliczeniach Jury, w którego składzie zasiedli: Ksiądz Janusz Gacek - Proboszcz Parafii w Pisarzowicach, Pani Barbara Więzik – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach oraz Pan Krzysztof Wójcik, konkurs wygrała grupa młodzieży z Pisarzowic. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową książkę, a dla drużyn przygotowano dyplomy.
Tegoroczne rozgrywki zostały uświetnione wystawą znaczków z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II. Ekspozycja filatelistyczna przygotowana przez Pana Krzysztofa Wójcika cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników oraz ich opiekunów, a filatelista opowiedział zebranym o swojej pasji i zgromadzonej kolekcji. Spotkanie zakończone zostało natomiast montażem słowno-muzycznym pt. „Droga do świętości” przygotowanym przez uczniów klas ósmych ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach.
Nie ulega wątpliwości, że Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II to doskonała okazja do integracji szkół podstawowych Gminy Wilamowice oraz sposobność ku temu, aby pogłębiać swoją wiedzę o Świętym Papieżu – Polaku. Mając na uwadze wartości i naukę, jaką przekazywał Jan Paweł II oraz potrzebę zgłębiania wiedzy o Świętym Patronie pisarzowickiej szkoły – już teraz zapraszamy na przyszłoroczny turniej.

Katarzyna DyduchINAUGURACJA ROKU SPORTOWEGO 2019/2020

28 października 2019 roku w Buczkowicach, w nowej hali sportowej SMS Szczyrk, odbyła się Powiatowa Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2019/2020 w powiecie bielskim. Udział w wydarzeniu wzięli m.in. starosta bielski Andrzej Płonka, przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski, wiceminister Stanisław Szwed, członkowie zarządu powiatu: Dorota Nikiel oraz Grzegorz Gabor oraz dyrektorzy i nauczyciele wychowania fizycznego najlepszych szkół z terenu powiatu bielskiego. Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem pocztu sztandarowego Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, flagi narodowej i olimpijskiej oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie, uczeń SMS, odczytał apel olimpijski, po którym miało miejsce złożenie przyrzeczeń w imieniu zawodników i sędziów. Zanim dokonano uroczystego otwarcia nowego, sportowego roku szkolnego, nastąpiło podsumowanie zmagań w Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży (Gimnazjadzie) i Licealiadzie.
W rywalizacji Szkół Podstawowych, puchar z rąk starosty bielskiego, za zajęcie 3 miejsca w roku szkolnym 2018/2019, wśród 47 klasyfikowanych szkół powiatu bielskiego, otrzymali przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach - Pani dyrektor Lidia Dziubek oraz nauczyciele wychowania fizycznego Krzysztof Łoboz i Gabriel Kinio.
Dzięki osiągniętym przez naszych uczniów wynikom sportowym, kolejny rok z rzędu, znaleźliśmy się w czołówce klasyfikacji powiatowej. Po piątym i dwukrotnie czwartym miejscu, udało się w końcu wspiąć na najniższy stopień podium. Na sukces ten złożyło się min. zdobycie aż 5 medali na szczeblu finałów powiatowych: w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt (2 miejsce w zawodach rejonowych), w mini koszykówce dziewcząt i chłopców, piłce ręcznej dziewcząt oraz czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt (4 miejsce w zawodach rejonowych).
Ten wielki sukces potwierdza, że w Pisarzowicach mamy wielu utalentowanych, chętnych do pracy uczniów, którzy we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego (Konior Joanna, Paulina Michalak, Krzysztof Łoboz, Kinio Gabriel) są w stanie skutecznie i godnie reprezentować swoją miejscowość w rozgrywkach szkolnych na różnych jej etapach. Dziękujemy młodym sportowcom za wytrwałość, zaangażowanie i pracę, którą wykonaliście w poprzednim roku szkolnym. Życzymy również dalszych sukcesów sportowych w obecnie trwającym roku szkolnym 2019/2020!

G.KinioSZKOLNA GALA MEDALI

W nieco innej odsłonie obchodziliśmy w tym roku szkolnym Dzień Komisji Edukacji Narodowej. 11 października w naszej odbył się bowiem pokaz mody i prezentacja strojów dla nauczycieli, a także Szkolna Gala Medali. Uczniowie z klas 4 a i 6 c nagrodzili Panią Dyrektor, Panie Wicedyrektor, wszystkich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, a także zaproszonych Gości, czyli "tych, którzy niegdyś w naszej szkole pracowali". Każdy został uhonorowany medalem, przez co dzieci wyraziły swoją wdzięczność i uznanie. Nagrodzone osoby, niczym na hollywoodzkiej gali przemierzały halę sportową po czerwonym dywanie przy dźwiękach fanfarów i przy akompaniamencie gromkich oklasków.
Uroczystość uświetniło także przemówienie Pani Dyrektor mgr Lidii Dziubek, która cytując poetę Cypriana Kamila Norwida, zaznaczyła, iż musimy pamiętać, że „Wszystko co wielkie, jest wielkie przez serce”. Pani Dyrektor zaznaczyła także, że Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto i sposobność ku temu, by okazać wdzięczność wszystkim, którzy na co dzień podejmują trud przekazywania wiedzy młodemu pokoleniu oraz tym, którzy ich w tym wspierają.
Dzień Edukacji Narodowej to jednak nie tylko życzenia i podziękowania, ale także okazja do wspólnej zabawy. Dlatego uczniowie zaśpiewali kilka piosenek, które jak się okazało - były dobrze znane zgromadzonej publiczności. Szóstoklasiści odegrali też skecze, czym rozbawili zarówno uczniów jak i nauczycieli.
Tegoroczne obchody Święta Edukacji z cała pewnością na długo zapadną w pamięci wszystkich tych, którzy mieli okazję uczestniczyć w przygotowanym programie artystycznym.

Katarzyna DyduchUROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA UCZNIA

„Dzwonek woła mnie i was
na naukę przyszedł czas!
I już w ławkach wszystkich klas
Tropi wiedzę każdy z nas...”

Pasowanie na ucznia to uroczystość podczas której pierwszoklasiści składają ślubowanie i oficjalnie zostają włączeni do społeczności szkolnej. Podnosi ona rangę faktu rozpoczęcia nauki w szkole i jest powodem do dumy niejednego pierwszoklasisty.
Zwyczaj ten nawiązuje do średniowiecznej tradycji pasowania na rycerza, podczas której giermek otrzymywał miecz i pas, stając się rycerzem. Pasowanie na ucznia zawiera w sobie średniowieczny zwyczaj, gdyż centralnym jego punktem obok złożenia przyrzeczenia jest dotknięcie wielkim ołówkiem lub piórem ramienia każdego dziecka przez dyrektora szkoły, które jest oficjalnym aktem przyjęcia w poczet uczniów.
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach w dniu 14 października 2019 roku odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Część artystyczną przygotowali wychowawcy klas I – mgr Barbara Cieślak, mgr Urszula Masiarczyk, mgr Katarzyna Pacholik, mgr Urszula Bryl i mgr Natalia Bartos. Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice uczniów.
Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali się w programie artystycznym. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Po programie artystycznym dyrektor szkoły mgr Lidia Dziubek uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Wychowawczynie wręczyły pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy z pasowania, a rodzice rozdali kuferki. Było to niezwykle wydarzenie, gdyż grono naszych uczniów powiększyło się o 94 osoby.

Katarzyna PacholikUMIŁOWAĆ GÓRY I PAMIĘTAĆ O PRZESŁANIACH JANA PAWŁA II

„Góry pozwalają doświadczyć trudu wspinaczki, strome podejścia kształtują charakter, kontakt z przyrodą daje pogodę ducha” – tak mawiał święty Jan Paweł II, patron Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach. Mając w pamięci słowa Papieża, Jego naukę oraz to, że niegdyś Karol Wojtyła był miłośnikiem górskich wędrówek, społeczność pisarzowskiej Podstawówki udała się na Hrobaczą Łąkę, obchodząc w ten sposób święto Patrona Szkoły. Ruszając, piechurzy wiedzieli, że Jan Paweł II to „Papież, który kochał góry”, a wiele beskidzkich szlaków przemierzył na piechotę.
Wędrowcy pamiętali również o znamiennych słowach Świętego, a mianowicie: „Góry są wyrazistym symbolem wędrówki ducha, powołanego, aby wznosić się z ziemi ku niebu, ku spotkaniu z Bogiem”.
Zważywszy na powyższe przesłanie, 15 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach wraz z gronem opiekunów udali się do Kóz, skąd żółtym szlakiem ruszyli na szczyt, gdzie przy 35 – metrowym Krzyżu Trzeciego Tysiąclecia ksiądz Piotr Homel w asyście pocztu sztandarowego Szkoły odprawił mszę świętą. Eucharystia została wzbogacona również o śpiew przygotowany przez Diakonię Muzyczną działającą w parafii św. Marcina w Pisarzowicach. Dzięki posłudze Diakonii, we wtorkowe wczesne popołudnie w Beskidzie Małym rozbrzmiewały pieśni umiłowane przez Papieża. Warto również przypomnieć, że w słowach skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli zgromadzonych na ponad 800 m n.p.m., ksiądz Piotr Homel nawiązał do wartości, jakim patronuje Jan Paweł II.
Wyprawa na Hrobaczą Łąkę niewątpliwie była czasem modlitwy i refleksji, ale także stała się okazją do wspólnego spaceru po beskidzkim szlaku. Tegoroczne Święto Patrona społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach obchodziła w nietypowy sposób, wiedząc, że „…W górach znajdujemy nie tylko wspaniałe widoki, które można podziwiać, ale niejako szkołę życia. Uczymy się tutaj znosić trudy w dążeniu do celu, pomagać sobie wzajemnie w trudnych chwilach, razem cieszyć się ciszą…” [Jan Paweł II].

Katarzyna DyduchWSTAŃCIE, CHODŹMY…

Wstańcie, chodźmy… Pod takim hasłem 10 października 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach udali się na XIX Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodziny Szkół Jana Pawła II na Jasną Górę. Ponad czterdziestoosobowa grupa młodzieży, wraz z Panią Dyrektor Lidią Dziubek, z Księdzem Adamem Wandzlem oraz z Panią Renatą Grzebinogą i P. Katarzyną Dyduch uczestniczyła we mszy świętej na Wałach Jasnogórskich. Obok intencji, młodzi pielgrzymi przywieźli również swoje doświadczenia, radości i troski, które przedstawili w Częstochowie. Niewątpliwie udział we wspólnej mszy świętej był dla uczestników wyjazdu chwilą modlitwy, zadumy i refleksji.
Warto zwrócić uwagę, że podczas uroczystej mszy świętej został odczytany akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski, a także list do Ojca Świętego Franciszka. Ksiądz biskup Henryk Tomasik w homilii przypomniał również zgromadzonym o przypadającej w tym roku setnej rocznicy urodzin Patrona szkół tworzących ogromną Rodzinę. Nawiązywał też do przesłań, jakie Jan Paweł II kierował w stronę młodych ludzi. W asyście kilkuset pocztów sztandarowych zostało odprawione nabożeństwo w intencji wszystkich uczniów, nauczycieli, katechetów i pracowników szkół należących do Rodziny.
Serdeczna atmosfera pielgrzymki, a także błogosławieństwo na bieżący rok szkolny dodały zgromadzonym wielu sił i spotęgowały wzajemną życzliwość, a uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach z dumą i ze słowami papieskiego hymnu na ustach opuszczali teren jasnogórskiego sanktuarium.
Pamiętając o przesłaniu Patrona warto życzyć całej społeczności szkolnej, by za rok znowu wstali i poszli… Niech podczas planowanej na przyszły rok XX pielgrzymki Rodziny Szkół Jana Pawła II na Jasną Górę nasza droga znów będzie wspólna.

Katarzyna DyduchSZERZCIE DOBRO! BĄDŹCIE WRAŻLIWI NA LOS SŁABSZYCH OD WAS!

Tymi słowami w dniu inauguracji roku szkolnego Pani Dyrektor Lidia Dziubek zwróciła się do uczniów Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach. 2 września hala sportowa wypełniła się kilkusetosobowym tłumem. W tym roku do pisarzowskiej Podstawówki uczęszczać będzie 541 uczniów (25 oddziałów), a pracować 57 nauczycieli i 19 pracowników obsługi.
Szczególnie ciepłe słowa Pani Dyrektor skierowała do pierwszoklasistów: Wśród tych, dla których nowy rok szkolny jest już kolejnym powrotem z wakacji do szkoły, są również dzieci, które po raz pierwszy zasiądą w szkolnych ławach. W murach Szkoły im. Jana Pawła II w Pisarzowicach witam więc serdecznie Was pierwszoklasiści i Waszych rodziców. Dziś rozpoczyna się Wasza szkolna przygoda, niech będzie pełna pięknych chwil, wielu sukcesów i nowych doświadczeń. 74 uczniów czterech klas pierwszych zostało wraz z wychowawcami zostało zaproszonych na płytę hali. Tu najmłodsi otrzymali także upominek mający uprzyjemnić pierwsze szkolne chwile.
Uczniom natomiast życzę dużo zapału i wysokich wyników w nauce. Życzę Wam, aby czas spędzany w szkole był radosny, ale i pracowity. Musicie pamiętać, że rozpoczynający się rok szkolny w największej mierze zależy od Was - od Waszych postaw, motywacji do pracy i podejścia do obowiązku, a my nauczyciele, będziemy Was wspierać w tym zadaniu i pokazywać odpowiednią drogę. – tymi natomiast słowami Dyrektor Szkoły zwróciła się do pozostałych, przypominając jednocześnie, że dziś pierwszy dzień września kojarzy się z powrotem do szkoły i spotkaniem z przyjaciółmi, a także z radością zaczynania czegoś nowego. Jednak nie zawsze tak było. Naszym dziadkom i pradziadkom, których dziś również serdecznie witam wśród nas, 1 września 1939 roku marsz do szkoły przerwał wybuch II wojny światowej. Był bowiem taki wrzesień, kiedy dzieci nie poszły do szkoły... Aby nie zapomnieć o naszej historii, uczcijmy dziś 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Niech niezłomna i bohaterska postawa tych, którzy walczyli w imię naszej Ojczyzny, będzie dla nas wszystkich drogowskazem w nauce i w codziennej pracy.
1 września 2019 roku minęło 80 lat od wybuchu II Wojny Światowej. Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji pod nazwą „PRZERWANY MARSZ …”, która miała polegać na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku przerwanego przez fakt wybuchu II wojny światowej marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Akcja „Przerwany marsz…” była próbą stosownego podziękowania i oddania szacunku całemu pokoleniu Polskich Dzieci Wojny za ich życie, za to co zrobili dla Polski. Nieliczni już seniorzy pamiętający tamte straszne czasy przybyli do Szkoły w Pisarzowicach i symbolicznie dokończyli przerwaną przed laty edukację. Punktem kulminacyjnym było odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.
Podczas inauguracji roku szkolnego nie zabrakło także części artystycznej przygotowanej przez klasy piąte.
Odpowiednim rozpoczęciem kolejnych miesięcy wytężonej nauki i pracy będą słowa Stefana Żeromskiego, który napisał, że Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Tego pragnienia wiedzy, pasji poznawania otoczenia, ciekawości edukacyjnej oraz twórczego działania życzę Wam u progu nowego roku szkolnego. – podkreśliła w swym wystąpieniu Pani Dyrektor Lidia Dziubek.PRZERWANY MARSZ

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach dołączyła do projektu “Przerwany Marsz”, polegającego na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.

Społeczność naszej szkoły pragnie, aby 2-go września 2019 (w poniedziałek), młode pokolenie Polaków razem z Polskimi Dziećmi Wojny (osobami urodzonymi do 8.05.1945r.), udało się do szkół na inaugurację nowego roku szkolnego 2019/2020. Przekroczenie progów szkół i klas przez przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Pięć lat okupacji zabrało ich beztroskie dzieciństwo, przysparzając dni pełnych cierpień i smutku, niejednokrotnie odbierając im życie. Wchodząc do szkół i klas razem z młodym pokoleniem pokażą i udowodnią, że ich poświęcenie, ich dramatyczny i trudny los nie poszedł na marne, że dzięki temu co oni przeżyli, dzięki temu, że oni wytrwali, w tej chwili nasi uczniowie mogą spokojnie rozpocząć edukację pod okiem swoich nauczycieli, wychowawców i opiekunów.


Zapraszamy 2 września 2019 r.,

podczas dni upamiętniających 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, wszystkie osoby, które wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny do uczestniczenia w inauguracji roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach.

Uroczystość rozpoczniemy o godz. 8:00 mszą świętą w kościele parafialnym, a następnie o godz. 9:00 odbędzie się spotkanie na sali gimnastycznej. Akcja „Przerwany marsz...” jest podziękowaniem i oddaniem szacunku całemu pokoleniu Polskich Dzieci Wojny za ich życie, za to co zrobili dla Polski.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w PisarzowicachROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 2 września 2019 o godzinie 9.00 w hali sportowej SP.
O godzinie 8.00 odprawiona zostanie msza święta w Kościele Parafialnym

Dyrektor szkoły
Lidia DziubekKURSY AUTOBUSÓW W DNIU 2 WRZEŚNIA 2019 (PONIEDZIAŁEK)

Autobusy dla uczniów dojeżdżających z CZERNICHOWA (dzielnicy Pisarzowic)

Do szkoły: 7:30

Ze szkoły: 11:30KURSY AUTOBUSÓW OD 3 WRZEŚNIA 2019

Autobusy dla uczniów dojeżdżających z CZERNICHOWA (dzielnicy Pisarzowic)

Do szkoły: 7:05; 10:50

Ze szkoły: 13:20; 14:15; 16:05WYPRAWKA DO KLASY I


Wyprawka dla uczniów klasy I

Plan pracy
wersja do pobrania

Do otwierania niektórych dokumentów konieczny jest program Adobe Reader Pobierz

JADŁOSPIS
dla zerówki:
JADŁOSPIS
Alergeny