Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt

Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Kadra pedagogiczna
Nasi uczniowie
Sekretariat
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
Szkoła w liczbach
Świetlica szkolna
Szkolny BIP [Rozmiar: 28204 bajtów]

Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Zachowanie - regulamin
Program wychowawczo-
-profilaktyczny

Wykaz podręczników
Hymn szkoły
Plan lekcji

Wzięliśmy udział
Współpraca i programy
Erasmus +
Comenius 2010
Comenius 2013
Wilamowice, Edukacja, Rozwój
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Czas na zdrowie
Śniadanie daje moc
Radosna szkoła
Pierwsze uczniowskie ...
Natura w praktyce
Szkoła z klasą

Dla uczniów i rodziców
Rada Rodziców
Zebrania rodziców
Ważne daty
Konkursy
System oceniania
Zajęcia dodatkowe
Osiągnięcia uczniów
Do pobrania

Sport w szkole
Aktualności
Wyniki zawodów
Galeria zdjęć
Rekordy szkoły
Pliki do pobrania

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Polecamy
Konkursy biblioteczne


GMINNY KONKURS WIEDZY O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

Już po raz szósty w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach, został zorganizowany Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Zaszczycili nas swoją obecnością znamienici goście w osobach: Proboszcz Pisarzowic, który objął honorowy patronat nad konkursem, Sołtys Pisarzowic pan Stanisław Peszel oraz katecheci wykładający religię w szkołach.
Uczniowie z klasy VIIa przedstawieniem słowno - muzycznym przypomnieli sylwetkę tego wielkiego Polaka świętego Jana Pawła II. W konkursie wzięli udział reprezentanci szkół w Hecznarowicach, Wilamowicach, Starej Wsi, Dankowicach i oczywiście, gospodarzy z Pisarzowic. W tym roku przedział materiału obejmowały wydarzenia od urodzenia (18 maj 1920) do święceń kapłańskich Karola Wojtyły (1 listopada 1946). Eliminacje w szkołach odbyły się końcem września. Pozwoliły one wyłonić uczniów posiadających największą wiedzę o życiu Karola Wojtyły. Uczestników Konkursu zaprosiliśmy na finał do Pisarzowic w dniu 05 października 2017 roku. Uczestnicy konkursu wykazywali swoją wiedzę w różnych konkurencjach: Test wiedzy o Karolu Wojtyle, krzyżówka, puzzle, prawda i fałsz oraz dopasowanie wydarzeń do dat.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze szkoły w Dankowicach. Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez księdza proboszcza Janusza Gacka. Wezmą oni również udział w wycieczce do Krakowa „Śladami Jana Pawła II”, która już niebawem 20 października.

Ks. Adam W.PIELGRZYMKA SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II NA JASNĄ GÓRĘ

W tym roku spotkanie odbyło się w środę 4 października. Wzięło w nim udział około 16 tysięcy osób z całej Polski. Nie zabrakło wśród nich uczniów z naszej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II. Pielgrzymkę zorganizował ks. Piotr Homel, a udział wzięli w niej uczniowie z klasy II c z wychowawcą Agnieszką Kanią. Tegoroczny zjazd był szczególny. Odbył się w roku związanym z jubileuszem 300. rocznicy koronacji jasnogórskiego obrazu Matki Bożej oraz 100. rocznicy objawień fatimskich. Głównym punktem pielgrzymki była msza św. przed jasnogórskim szczytem, której przewodniczył krajowy duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II biskup radomski Henryk Tomasik.DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, który powstał z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Z tej okazji w naszej szkole i przedszkolu odbyła się akcja głośnego czytania.
O godzinie 9:15 we wszystkich klasach nauczyciele, czy też przewodniczący klas, czytali uczniom fragmenty książek, m. in. „Magiczne drzewo”, „Równoumagicznienie”. Kilkuosobowa grupa wybrała się w przebraniu do przedszkola, aby przeczytać fragmenty „Franklina”. Dzieci były zachwycone.
Warto czytać książki, ponieważ psychologowie oraz nauczyciele często podkreślają, że to właśnie głośne czytanie szczególnie rozwija wyobraźnię dziecka, jego wrażliwość i rozwój emocjonalny, pomaga w skupieniu, rozbudowuje słownictwo oraz wzmacnia więzi rodzinne.
Dziękujemy nauczycielom i uczniom za wzięcie udziału w akcji.

Milena Kozłowska
Agnieszka Kania
Anna TorbiakROK SZKOLNY 2017/2018 UWAŻAM ZA OTWARTY!

Takimi słowami pani Dyrektor Lidia Dziubek zakończyła swe powitanie nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi im. Jana Pawła II. Placówka w Pisarzowicach jest największa w gminie: 570 uczniów w 26 oddziałach, 61 nauczycieli i 18 pracowników. Dyrekcję tworzą pani Lidia Dziubek oraz wicedyrektor pani Dorota Nikiel i Barbara Więzik. Grono Pedagogiczne zasiliło wiele nowych osób: pani Paulina Bakalarska (logopeda), pani Gabriela Boguniowska, pani Katarzyna Dyduch, pani Urszula Grzywa (tyflopedagog), pani Barbara Januszyk (świetlica, przyroda), pani Bożena Klamra (matematyka), Pani Jolanta Markiel – Gumińska (świetlica), pani Katarzyna Płoskonka( język angielski), pani Katarzyna Żarska (język polski), pani Sonia Wrona (psycholog), pan Krzysztof Łoboz (wychowanie fizyczne).
Szczególnie ciepłe słowa pani Dyrektor skierowała do pierwszoklasistów, którym życzyła wspaniałego rozpoczęcia edukacji. W tym roku najmłodsi zapełnili trzy oddziały w tym dwa integracyjne (55 dzieci). W imieniu kolegów przejętych pierwszaków powitała Oliwia z klasy trzeciej; a każdy z nich otrzymał prezent – niespodziankę. Co roku do Pisarzowic dołącza spora grupa nowych uczniów, którzy i tym razem zostali serdecznie powitani. Uczniom klas gimnazjalnych pani Lidia Dziubek życzyła, aby priorytetem dla nich było osiągnięcie najlepszych wyników w nauce, na egzaminach czy w konkursach. Ważne, aby dla wszystkich uczniów czas spędzony w szkole był radosny, ale zarazem pracowity i owocny. Nauczyciele, przed którymi bardzo trudny rok, życzono jak najmniej kłopotów, a rodzicom dobrej współpracy ze szkołą.
Pani wicedyrektor Dorota Nikiel Przeczytała list Minister Edukacji pani Anny Zalewskiej, która, rozpoczynając nowy rok szkolny, podkreśliła, że najważniejsze dla edukacji będzie wdrażanie nowej podstawy programowej, wychowawcza rola szkoły, bezpieczeństwo w Internecie. Jej życzeniem jest, aby wszyscy związani ze szkołą jak najlepiej wykorzystali swój czas.
Chociaż czasem w to wątpicie, wiele zależy od Was – to Wy decydujecie, czy warto z uwagą i aktywnie słuchać tego co mówią nauczyciele. Także Wy możecie, lub nie, zmieniać i dostosowywać szkołę do Waszych potrzeb i marzeń. My dorośli mamy Wam pomagać zdobyć wiedzę i otworzyć świat. Wy macie nam mówić czego potrzebujecie, by uczyć się w najbardziej efektywny i nowoczesny sposób. Nie wierzcie tym, którzy wmawiają Wam, że się nie da. Organizujcie się, wraz z rodzicami, w Samorządach Uczniowskich oraz Radach Szkoły. Domagajcie się organizowania zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z Waszymi zainteresowaniami i aspiracjami. Szukajcie współzawodnictwa w konkursach i olimpiadach. Tylko działając aktywnie i przy wsparciu mądrych dorosłych zyskacie rzeczywisty wpływ na otoczenie, w którym spędzacie na co dzień tak wiele czasu. Takie oto słowa, przekazane przez panią wicedyrektor Barbarę Więzik, skierował do dzieci Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak.
Część artystyczna została przygotowała przez klasę IVC pod opieką pana Gabriela Kinia. Tym razem rozżalona nauczycielka (bo nie stać ją na wakacje w Grecji), mogła poprosić złotą rybkę o spełnienie trzech życzeń. A więc nauczycielka zażyczyła sobie bogactwa. Niestety, jej luksusowe życie było nudne: pozbawione celów i…. sprawdzianów do poprawiania. Drugie życzenie: inteligentny, idealny i przystojny mężczyzna także nie wypaliło, bo… ukochany okazał się cwaniakiem. Trzecie życzenie było jasne: Chcę być szczęśliwa! A tego doświadczyć nauczycielka mogła tylko…w szkole!
Po takim zakończeniu wakacji na wesoło czekało tylko jeszcze spotkanie w klasach. A od jutra 5 września ruszamy pełną parą!

Opracowała:
Ewa DanielczykROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 4 września 2017:
8.00 - Msza święta w Kościele Parafialnym na rozpoczęcie roku szkolnego.
9.00 - Uroczysta inauguracja roku szkolnego w hali sportowej – wejście główne od strony byłego Gimnazjum
Klasy 1 wchodzą z rodzicami
Klasy 2-7 i II –III gimnazjum wchodzą i zajmują miejsca na widowni pod opieka wychowawców

Autobusy z Czernichowa 7.30 - przywóz do szkoły 11.00 - odwóz ze szkoły

Dyrektor szkoły
Lidia DziubekNARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W tym roku nasza szkoła realizuje projekt - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Celem tego priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Program będzie realizowany poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów oraz współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.
Szczegóły programy będziemy przedstawiać na bieżąco.

Nauczyciele bibliotekarze.WYPRAWKA DO KLASY I


Wyprawka dla uczniów klasy I
Z życia szkoły - rok szkolny 2016/2017
Z życia szkoły - rok szkolny 2015/2016
Z życia szkoły - rok szkolny 2014/2015
Z życia szkoły - rok szkolny 2013/2014
Z życia szkoły - rok szkolny 2012/2013


PAŹDZIERNIK 2017

5
Gminny konkurs wiedzy o Janie Pawle II

13
Dzień Komisji Edukacji Narodowej

20
Święto Patrona Szkoły

25
Ślubowanie pierwszoklasistów


Pielgrzymka Rodzin Szkół Jana Pawła II do Częstochowy


Wycieczka klas 5 do oczyszczalni ściekó


Plan pracy
wersja do pobrania


Z galerii zdjęć


Do otwierania niektórych dokumentów konieczny jest program Adobe Reader Pobierz