Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt

Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Kadra pedagogiczna
Nasi uczniowie
Sekretariat
Pielęgniarka szkolna
Szkoła w liczbach
Świetlica szkolna
Szkolny BIP [Rozmiar: 28204 bajtów]

Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Zachowanie - regulamin
Program profilaktyki
Program wychowawczy
Wykaz podręczników
Hymn szkoły
Plan lekcji

Wzięliśmy udział
Współpraca i programy
Comenius 2010
Comenius 2013
Wilamowice, Edukacja, Rozwój
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Czas na zdrowie
Śniadanie daje moc
Radosna szkoła
Pierwsze uczniowskie ...
Natura w praktyce
Szkoła z klasą

Dla uczniów i rodziców
Rada Rodziców
Zebrania rodziców
Ważne daty
Konkursy
System oceniania
Zajęcia dodatkowe
Osiągnięcia uczniów
Do pobrania

Sport w szkole
Aktualności
Wyniki zawodów
Galeria zdjęć
Rekordy szkoły
Pliki do pobrania

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Polecamy
Konkursy biblioteczne

HISTORIA SZKOŁY

Pierwsza wzmianka w źródłach o regularnym funkcjonowaniu szkoły w Pisarzowicach pochodzi z roku 1513. Mieściła się w dwuizbowej chacie, wybudowanej na przykościelnym gruncie (obecnie ogród zabaw za przedszkolem). Jedna izba była salą lekcyjną, a druga mieszkaniem nauczyciela. Był nim do połowy XIX wieku organista, odpowiedzialnym zaś za właściwe funkcjonowanie szkoły był proboszcz. Początkowo uczyli się synowie tutejszych kmieci, ale z czasem zaczęły chodzić także dzieci bezrolnych zagrodników i komorników. Dziewczęta pojawiły się w szkole dopiero pod koniec XVIII wieku.
Początkowo uczono tylko śpiewu psalmów i kilku modlitw, najzdolniejszych przyuczano do czytania tekstów łacińskich. Pod koniec XVI wieku, w ramach reform soboru trydenckiego, coraz więcej uwagi zaczęto poświęcać nauce czytania, liczenia i znajomości katechizmu. W wieku XVII szkołę dotknął, tak jak całe państwo polskie, kryzys spowodowany ciągłymi wojnami. Dopiero druga połowa XVIII wieku (a zwłaszcza powstanie w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej) przywraca rangę szkołom parafialnym.
W Pisarzowicach dzieci edukowano regularnie od 1806 roku i jak mówią kroniki - "rozpoczynano naukę na Św. Michała, a kończono na Św. Wojciecha". W niedzielę uczniowie zbierali się po mszy w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości.
Zeszyty i podręczniki jeszcze w XIX wieku zastępowano tabliczka kamienną obustronnie wypolerowaną (20x30 cm). Pisano rylcem przymocowanym do tabliczki. Z jednej strony uczeń odrabiał zadania z matematyki, z drugiej z języka polskiego. Po sprawdzeniu przez nauczyciela i zmazaniu tabliczka służyła do następnej lekcji.
Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w latach 1838-1848 wzrosła do 88. Drewniany budynek nie mógł pomieścić dużej liczby uczniów, dlatego też, staraniem dziedzica Jana Górniaka i księdza Macieja Miki, rozpoczęto budowę nowej murowanej szkoły, którą ukończył z własnych oszczędności proboszcz Józef Bukowski (obecnie jest to budynek przedszkola).
Do roku 1876 nauczanie nadzorował proboszcz. Po nadaniu w 1868 roku całemu zaborowi austryjackiemu szerokiej autonomii, powstała Szkolna Rada Krajowa, która stała się odpowiedzialna za całe szkolnictwo galicyjskie. Pierwszym cywilnym kierownikiem miejscowej uczelni był Wojciech Syska. Po odzyskaniu niepodległości szkoła w Pisarzowicach stała się kuźnią tradycji patriotycznych. W wyniku reformy ministra Jędrzejewicza przeorganizowano ją na siedmioklasowa (większkość ówczesnych szkół stanowiły czteroklasówki).
We wrześniu 1939 roku władze okupacyjne zamknęły szkołę. Dopiero w 1943 roku Niemcy, ponoszący na frontach klęski, zezwolili na otwarcie polskiej szkoły w Pisarzowicach. Po wojnie do najbardziej zaangażowanych nauczycieli należeli: Celina i Kazimierz Otłogowie, Helena i Władysław Srokowie oraz Franciszek Bagier.
W latach 50-tych, w wyniku pojawiającego się wyżu demograficznego, ówczesne władze powietowe przeznaczyły na budowę szkoły 6 mln złotych. Mieszkańcy pragnąc jak najszybciej zakończenia inwestycji, wspomagali budowniczych ofiarną pracą społeczną. Uroczyste otwarcie odbyło się w październiku 1962 roku. "Pomnik 1000-lecia państwa polskiego", było obiektem bardzo nowoczesnym: 15 sal lekcyjnych, świetlica, sala gimnastyczna. w 1975 roku przekazano do użytku boisko szkolne. We wszystkich dotychczasowych pracach byli zaangażowani uczniowie, ich rodzice, aktyw wiejski oraz dyrektor z nauczycielami.
W latach 1945-1977 dyrektorem szkoły był Kazimierz Otłog. w 1968 roku stanowisko przejął Edmund Bizukojć. W 1977 roku powołano Zbiorczą Szkołę Gminną, którą organizował i został jej dyrektorem dr Eugeniusz Bilczewski. Funkcję jego zastępców pełnili: Edmund Bizukojć, Jadwiga Kozłowska i Andrzej Czekaj. W 1983 roku dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej, a później inspektorem oświaty, został mgr Andrzej Czekaj. W 1987 roku dyrektorem szkoły została mgr inż. Halina Fajfer, zaś w 1999 roku mgr Lidia Dziubek. Pełni ona funkcję dyrektora aż do dnia dzisiejszego.

40-LECIE SZKOŁY

21 września 2002 roku Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach obchodziła jubileusz 40-lecia. To była naprawdę wielka uroczystość. Pani Dyrektor serdecznie przywitała zaproszonych gości. Były podziękowania, przemówienia oraz bogaty program artystyczny.

Podziwialiśmy pokazy taneczne zespołu "Rytm" i wysłuchaliśmy szkolnego chóru. Występom nie było końca ...

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA - GRUDZIEŃ 2005

Uroczyste nadanie im. Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pisarzowicach odbyło się w czwartek 15 grudnia 2005 roku. Zewnętrzne przygotowania do tego wydarzenia trwały od końca maja bieżącego roku, a duchową mobilizacją do godnego przeżycia uroczystości były trzydniowe rekolekcje (od 12 do 14 grudnia), które prowadził ks. dr Sławomir Zawada.
To był solidny remanent w sumieniach dzieci i młodzieży obydwu Szkół, w czasie którego rekolekcjonista, w oparciu o nauczanie Jana Pawła II starał się pomóc uczniom jak szukać Jezusa, kochać Go i naśladować. Pierwsza część czwartkowych uroczystości rozpoczęła się o godz. 1000 w budynku Szkoły, gdzie odbyło się poświęcenie tablicy pamiątkowej z portretem Jana Pawła II, którego dokonał ks. biskup Tadeusz Rakoczy. W uroczystości uczestniczyli: dyrektor szkoły podstawowej Lidia Dziubek, dyrektor gimnazjum Henryka Faber, nauczyciele, delegacje uczniów obu szkół, dyrekcje szkół i przedszkoli naszej gminy, proboszczowie z ks. dziekanem Michałem Bogutą, samorządowcy z burmistrzem Marianem Trelą i wiceburmistrzem Eugeniuszem Bilczewskim, sołtysem Stanisławem Peszelem, rodzice i przedstawiciele wiejskich organizacji społecznych, nauczyciele emeryci, pracownicy szkoły, poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej, Górników, Uczniowskiego Klubu Sportowego "Sokół"; oraz Szkoły Podstawowej. Wszyscy mieli okazję zwiedzić wystawę zorganizowaną na tą uroczystość, a związaną z postacią Jana Pawła II. Dyrektor Lidia Dziubek witając wszystkich gości, ze wzruszeniem mówiła między innymi: "Jako wychowawcy staramy się służyć dobru wspólnemu, a teraz jeszcze mocniej odczuwamy potrzebę szukania natchnienia w wielkodusznej i niestrudzonej działalności duszpasterskiej Papieża Polaka. Jesteśmy świadomi, że dzieci i młodzież nam powierzone są przyszłością i nadzieją ludzkości, ale też że są to osobowości bardzo kruche i delikatne. Naszym zadaniem jest wychowywać je z szacunkiem i miłością. Nieustannie wsłuchiwać się we wszystkie ich potrzeby i pragnienia, ale też wskazywać im prawdę, że właściwego korzystania z wolności można nauczyć się tylko przez jej właściwe używanie".
Pierwsza część czwartkowych uroczystości rozpoczęła się o godz. 1000 w budynku Szkoły, gdzie odbyło się poświęcenie tablicy pamiątkowej z portretem Jana Pawła II, którego dokonał ks. biskup Tadeusz Rakoczy. W uroczystości uczestniczyli: dyrektor szkoły podstawowej Lidia Dziubek, dyrektor gimnazjum Henryka Faber, nauczyciele, delegacje uczniów obu szkół, dyrekcje szkół i przedszkoli naszej gminy, proboszczowie z ks. dziekanem Michałem Bogutą, samorządowcy z burmistrzem Marianem Trelą i wiceburmistrzem Eugeniuszem Bilczewskim, sołtysem Stanisławem Peszelem, rodzice i przedstawiciele wiejskich organizacji społecznych, nauczyciele emeryci, pracownicy szkoły, poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej, Górników, Uczniowskiego Klubu Sportowego "Sokół"; oraz Szkoły Podstawowej. Wszyscy mieli okazję zwiedzić wystawę zorganizowaną na tą uroczystość, a związaną z postacią Jana Pawła II. Dyrektor Lidia Dziubek witając wszystkich gości, ze wzruszeniem mówiła między innymi: "Jako wychowawcy staramy się służyć dobru wspólnemu, a teraz jeszcze mocniej odczuwamy potrzebę szukania natchnienia w wielkodusznej i niestrudzonej działalności duszpasterskiej Papieża Polaka. Jesteśmy świadomi, że dzieci i młodzież nam powierzone są przyszłością i nadzieją ludzkości, ale też że są to osobowości bardzo kruche i delikatne. Naszym zadaniem jest wychowywać je z szacunkiem i miłością. Nieustannie wsłuchiwać się we wszystkie ich potrzeby i pragnienia, ale też wskazywać im prawdę, że właściwego korzystania z wolności można nauczyć się tylko przez jej właściwe używanie". Ks. biskup przed poświęceniem tablicy podkreślił: "Szkoła pomnik tysiąclecia jest żywym pomnikiem, który sięga wgłąb i obejmuje swoimi dziejami coraz to nowsze pokolenia. W ten nurt historii wprowadzamy człowieka, któremu bliskie były Pisarzowice od kiedy pełnił posługę biskupią i kardynalską w Krakowie. Już wówczas ukazywał nam czym jest Kościół, narody, myślenie ludzi dobrej woli. W tą Waszą troskę o wychowanie młodego pokolenia wprowadziliście Jana Pawła II. Z serca tego pomnika udamy się do ołtarza by ofiarować Bogu wszystko co w tym uroczystym dniu chcemy Mu powierzyć".Podniosłość tych chwil przed portretem patrona podkreślał chór gimnazjum, który wypełnił treść pieśnią na cześć Jana Pawła II, oraz orkiestra OSP, która marszami wzbogaciła uroczyste przejście do Kościoła Parafialnego, gdzie zgromadziła się cała społeczność uczniowska obydwu szkół. Przed rozpoczęciem mszy św. koncertowały dzieci Szkoły Podstawowej oraz prezentowały montaż słowno - muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II.W koncelebrze z ks. biskupem Tadeuszem Rakoczym ofiarę mszy św. sprawowali: ks. dziekan Michał Boguta, ks. proboszcz Pisarzowic Janusz Gacek, ks. Jan Fudala - proboszcz Hecznarowic, ks. Jan Figura - proboszcz Dankowic, ks. Mariusz Zemanek - absolwent naszej szkoły oraz ks. Sławomir Zawada. „Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości by, wszyscy uwierzyli przez niego (J1, 6 - 8)” W kazaniu ks. biskup nawiązał do Ewangelii św. Jana (na 3 niedziele adwentu), między innymi powiedział: „Głębią w której rozwija się i dojrzewa człowiek jest rodzina, szkoła i kościół. Ta dzisiejsza uroczystość szkolna, rodzinna, kościelna jest tego wyrazem, określa trójkąt gdzie człowiek rodzi się, wzrasta i staje się dojrzały. Dzięki Bogu, że jesteśmy w tej świątyni i Jemu powierzamy zadanie wychowywania naszych dzieci. Nasza odpowiedzialność za dziś i jutro młodego pokolenia skłania nas do szukania wzorów i drogowskazów, które pomogą nam w tym trudzie. Jan Paweł II swoim życiem, słowem i każdym drgnieniem serca świadczył o wielkiej miłości do Boga i ludzi. Trzeba aby to co objawił swoim życiem było nam drogie i bliskie w każdej sytuacji, zwłaszcza w nauce i pracy. Trzeba pamiętać, że jesteśmy w drodze, nie dopuścić do ignorancji, degradacji, do zgubnej pogoni za pseudomodą. Prośmy patronkę tego Kościoła - „Matko wstawiaj się za nami, uczyń nas dobrymi uczniami Twojego Syna. Spraw, aby ta Szkoła stawała się kuźnią patriotyzmu i szacunku do wartości chrześcijańskich. Świat i rządy zmieniają się ale cele wychowania pozostają niezmienne”. W procesji z darami uczniowie przynieśli do ołtarza: dary Chleba i Wina, ofiarę pieniężną na misje, kwiaty oraz księgę wdzięczności za osobę i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II.Trzecią część uroczystości, która odbyła się w Sali OSP wypełnili gimnazjaliści programem artystycznym poświęconym patronowi Janowi Pawłowi II. Program bogaty był w utwory śpiewane, poezję i inscenizacje związane z życiem, pracą i pielgrzymkami Jana Pawła II. Tu zostały też wręczone dyrektorkom L. Dziubek i H. Faber akty nadania imienia szkołom: podstawowej i gimnazjum przez Burmistrza Gminy Wilamowice pana M. Trelę. Na zakończenie Dyrektor Delegatury w Bielsku - Białej pan Józef Szczepańczyk dziękował uczniom, nauczycielom, za to, że „Zrobiliście to jednocześnie i jednomyślnie, aby nadać szkołom imię Jana Pawła II. Mieć swojego mistrza, który uczył Was będzie, że prawda zawsze zwycięży, który kierował do Was słowa zamieszczone na sztandarze „Nie lękajcie się”, „Otwórzcie Wasze serca”, „Czyńcie wszystko, by dobro zwyciężało nad złem” na Was będzie ciążył obowiązek przekazywania tej prawdy dalej, Waszym dzieciom i wnukom. Jan Paweł II mówił prosto o miłości, a zrozumieć miłość to jedna z najtrudniejszych rzeczy.”50-LECIE SZKOŁY

Obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę nie szkoły jako instytucji, ale budynku postawionego w tym miejscu w ramach ogólnopolskiej akcji „tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego”. Można o tej najnowszej historii szkoły przeczytać w pozycji: „Cztery dekady szkoły podstawowej w Pisarzowicach, Pomnik Tysiąclecia” autorstwa pani Anny Pasierbek i Czesława Bagiera, do lektury której zachęcam. Historia szkoły podstawowej sięga jednak znacznie głębiej. Pragnę podkreślić, że nasz rodowód jest bardzo zacny. Jest udokumentowane 500-lecie istnienia szkoły w naszej wsi. Dokumentacja powizytacyjna Kurii Krakowskiej pod rokiem 1513 zawiera wpis: „Parafia pisarzowska ma szkołę z ogrodem zamieszkałą przez kierownika Jana Olkusza”. Nie sposób ukryć wzruszenia, że z woli Opatrzności będzie mi dane prowadzić naszą szkołę w roku pięćsetlecia szkolnictwa podstawowego w Pisarzowicach. – oto fragment mowy inauguracyjnej wygłoszonej przez panią dyrektor Lidię Dziubek w najważniejszym dniu naszej Szkoły w tym roku szkolnym.
19 PAŹDZIERNIKA
W odświętnych nastrojach, ze sztandarami Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół na czele przeszliśmy ze szkoły do kościoła pw. św. Marcina, by uczestniczyć w koncelebrowanej mszy świętej. Nabożeństwo prowadzili: dyrektor wydziału katechetycznego ksiądz Marek Studencki, ksiądz prałat Michał Boguta, proboszcz parafii ksiądz Janusz Gacek oraz wizytator wydziału katechetycznego ksiądz Sebastian Rucki.
GOŚCIE
Część oficjalna obchodów rozpoczęła się na hali sportowej życzeniami przesłanymi przez panią europoseł Małgorzatę Handzlik. Następnie Pani dyrektor Lidia Dziubek serdecznie powitała przybyłych gości. Uroczystość naszą zaszczycili swą obecnością:, kurator Stanisław Faber, wicestarosta Grzegorz Szetyński, burmistrz Marian Trela, wiceburmistrz Stanisław Gawlik, sekretarz Gminy pan Andrzej Kołtun, przedstawicielka biura poselskiego pana Stanisława Szweda, radni powiatowi pani Renata Franasik i pan Jerzy Kubik, przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach pan Stanisław Nycz wraz z radnymi Gminy, sołtys Stanisław Peszel, kierownik ZOSiP pani Renata Małecka – Stekla, dyrektor Banku Spółdzielczego w Wilamowicach Tomasz Królicki. Zawitali także starosta Hornej Suczy pan Juraj Ondracka, wicestarosta pan Jozef Mrazik oraz dyrektor partnerskiej szkoły Dusan Cernek oraz przedstawiciele instytucji i organizacji z naszego regionu, a także dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Wilamowice.
PODZIĘKOWANIA DLA ZASŁUŻONYCH
Pani Dyrektor wraz z panem Burmistrzem wręczyli je pani Annie Majcherkiewicz- Otłog – żonie pierwszego kierownika Szkoły – pana Kazimierza Otłoga, panu Edmundowi Bizukojciowi, pani Halinie Fajfer - zasłużonym dyrektorom, panu Mieczysławowi Kobielusowi , jak również wicedyrektorom - pani Ewie Pruszyńskiej i pani Wandzie Śliwce. Wyróżniono także obecne kierownictwo– panią dyrektor Lidię Dziubek i wicedyrektor Barbarę Więzik.
Podziękowania otrzymali także emerytowani nauczyciele oraz nauczyciele i pracownicy z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w naszej placówce. Były to więc słowa uznania za wychowanie wielu pokoleń, okazja do refleksji nad minionymi latami, życzenia, by kolejne przyniosły sukcesy i pozostawiły ślad wdzięczności w sercach wychowanków. W dalszej części uroczystości znalazły się podziękowania dla przyjaciół Placówki – sponsorów i współpracujących organizacji.

[Rozmiar: 31559 bajtów] [Rozmiar: 32147 bajtów]

WSPOMNIENIA I WYSTĄPIENIA
Okazję do przemówień mieli także zaproszeni goście. Szczególnie ciepłą chwilą był moment wystąpień absolwentów Szkoły: pana burmistrza Mariana Treli i radnego powiatowego pana Jerzego Kubika. Były wspomnienia o nauczycielkach, w których kochali się pisarzowscy uczniowie, i które właśnie w Pisarzowicach znalazły mężów, o koleżankach z klasy, o dawnej wychowawczyni, dla której musiał być bukiet…
CI, KTÓRYCH JUŻ NIE MA
Nie zapomniano także o nauczycielach i pracownikach, których już nie ma, a są to: pan Kazimierz Otłog, pani Helena Sroka, pan Franciszek Bagier, pani Halina Gacek, pani Zofia Pasterak i pan Janusz Matera . Zmarły w 2002 roku animator sportu i działacz społeczny założył Uczniowski Klub Sportowy Sokół. Jego członkowie w dniu uroczystości odsłonili pamiątkową tablicę, a hali sportowej nadano imię Materówka.
ROK KORCZAKOWSKI
Po głównej części obchodów szkolnego święta mogliśmy obejrzeć prezentację multimedialną o historii i teraźniejszości Jubilatki. Następnie wystąpiła grupa baletowa, do której należą uczennice naszej Szkoły. Rok 2012 został ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka. Już wiosną podczas spotkań komitetu organizacyjnego pojawił się pomysł, aby część artystyczna łączyła się z przypomnieniem i uczczeniem postaci Starego Doktora – wybitnego pedagoga, autora książek dla dzieci założyciela domu sierot, który ze swoimi podopiecznymi był do końca. Przedstawienie rozpoczęła Ballada o Starym Doktorze (słowa Jonasz Kofta), następnie dzieci zaśpiewały o swoich marzeniach, a wtedy na scenę wkroczył król Maciuś I. Inscenizacja Sejm dzieci oparta była na fragmencie książki Korczaka, a widzowie mieli okazję usłyszeć, czego pragną młodzi ludzie. Szacunku dla jego niewiedzy- śpiewali występujący w finale, bo marzenia były przeróżne: słuszne, mądre, konkretne, ale też zabawne, nieprzemyślane, niemożliwe do realizacji. Janusz Korczak uważał, że do oceny swego postępowania dzieci muszą dojść same. Nie ma dzieci, są ludzie – mawiał.

[Rozmiar: 33255 bajtów] [Rozmiar: 33214 bajtów]


PAMIĄTKOWE WYDAWNICTWA
Pomysłem na upamiętnienie uroczystości były kalendarze i foldery, które wręczono gościom. Zdjęcia dwunastu klas jako dwunastu miesięcy stały się inspiracją Szkolnego kalendarza na rok 2013. Zawiera on także spis wszystkich imprez, uroczystości i akcji , jakie co roku mają miejsce w naszej Szkole. Przy projekcie jego powstania pracowali wszyscy wychowawcy, a ostateczny kształt nadały panie Anna Mączka i Halina Nikiel. Nadal można go kupić, między innymi w szkolnej portierni. Pamiątką dla obecnych klas będą zdjęcia, które zostały wykonane po uroczystości na hali.
WYSTAWA
Wszyscy mogli też obejrzeć wystawę 50 lat minęło przygotowaną w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. Udało się zebrać imponujący materiał: dawne zdjęcia, dyplomy, stare podręczniki, zeszyty, świadectwa, pomoce szkolne, ławkę z kałamarzem, stylonowe fartuszki, tarcze i wiele innych. Zbiór powstał dzięki uprzejmości i dobrej woli wielu absolwentów Szkoły, a animatorem akcji pozyskania przedmiotów była pani Agnieszka Kania. Wystawę 50 lat minęło można było zwiedzać także w niedzielę. Cieszyła się ona dużym powodzeniem. Jednocześnie podziwiać można było prace artystów – efekt wakacyjnego pleneru plastycznego zorganizowanego w naszej szkole i dar artystów Gminy Wilamowice na Pięćdziesięciolecie Szkoły.

[Rozmiar: 34287 bajtów] [Rozmiar: 38009 bajtów]

NIESPODZIANKA
Słodkim podsumowaniem Urodzin Szkoły był tort dla uczniów. Goście zostali zaproszeni na obiad. Poczęstunki przygotowała, niezawodna jak zawsze, Rada Rodziców.
ŻYCZENIA OD DOROSŁYCH I DZIECI
Z okazji 50 – lecia Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach wyrazy uznania, gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w kształtowaniu młodego pokolenia Dyrekcji oraz całemu Gronu Pedagogicznemu składają Burmistrz Marian Trela i przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Nycz

Minęło 50 lat od października 1962 roku. Wiele się od tego czasu zmieniło: dyrektor, nauczyciele, uczniowie, sale, ławki, książki... jedna rzecz zostaje niezmienna - pamięć.
Zuzanna Kierpiec klasa 5b

Kochana Szkoło ..
Z okazji Twoich 50 urodzin składam Tobie życzenia:
Żebyś była piękna, zdrowa, mądra ...
I żebyś dotrwała 100 lat, dlatego wymyśliłam wierszyk:
Szkoła ma 50 lat i jest piękna tak jak kwiat.
Izabela Majkucińska klasa 4a

Żyj nam długo nasza szkoło z Tobą zawsze jest wesoło !!!
Natalia Kierpiec klasa1a

.Droga Jubilatko Z okazji Twoich 50-tych urodzin życzę Ci:
Mądrych uczniów, dobrych nauczycieli i zadowolonych rodziców.
Karolina Tatoń klasa 3a

W naszej szkole jest wesoło,
Dużo dzieci biega wkoło,
Gwar na przerwach, że aż miło,
Dwóch chłopaków się pobiło.
Przez 50 lat w tej szkole
Przebywało uczniów wielu,
Moja Mama i mój Tato,
I Ty – drogi przyjacielu!
Julia Jekiełek 2a

Nasza Szkoła ma 50 lat! Nadal Ją lubimy! Tyle tu koleżanek i kolegów, supernauczycieli i fajne zadania!
Roksana Tobiasz 2a

Z okazji 50 – lecia Twojego istnienia życzę Ci wielu sukcesów i powodów do dumy oraz kolejnych jubileuszy. Życzę Ci też, abyś nadal była taka piękna i pełna uśmiechu.
Ola Skórzewska 1a

W naszej szkole jest wesoło,
Dużo dzieci biega wkoło,
Gwar na przerwach, że aż miło,
Dwóch chłopaków się pobiło.
A dziewczyny jak cukierki
Wymyślają jakieś gierki.
Och! Dlaczego znowu dzwonek?
Koniec przerwy, czas do klasy,
Znów szaleją ananasy.
Nikola Pękala 1a

Z okazji Jubileuszu życzę Ci, aby nie zabrakło Tobie uczniów i nauczycieli, którzy mówią z dumą: Moja Szkoła! A nauczycielom życzę dużo zdrowia, cierpliwości i serca dla dzieci oraz wspaniałych pomysłów
Artur Markiel VIb.Plan pracy
wersja do pobrania


Z galerii zdjęć


Do otwierania niektórych dokumentów konieczny jest program Adobe Reader Pobierz