Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt

Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Kadra pedagogiczna
Sekretariat
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
Szkoła w liczbach
Świetlica szkolna
Szkolny BIP

Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Zachowanie - regulamin
Program wychowawczo-
-profilaktyczny

Wykaz podręczników
Hymn szkoły

Wzięliśmy udział
Współpraca i programy
Erasmus +
Comenius 2010
Comenius 2013
Wilamowice, Edukacja, Rozwój
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Czas na zdrowie
Śniadanie daje moc
Radosna szkoła
Pierwsze uczniowskie ...
Natura w praktyce
Szkoła z klasą

Dla uczniów i rodziców
Rada Rodziców
Zebrania rodziców
Ważne daty
System oceniania
Osiągnięcia uczniów
Do pobrania

Sport w szkole
Aktualności
Wyniki zawodów
Galeria zdjęć
Rekordy szkoły
Pliki do pobrania

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Polecamy
Konkursy biblioteczne

ComeniusCOMENIUS jest jednym z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme), który wspiera finansowo oraz merytorycznie:

 • partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu);
 • uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego;
 • przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta). Cele Programu Comenius:
 • rozwijanie wśród uczniów i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach od początku września 2013 roku do końca czerwca 2015 roku zaangażowana jest w pracę nad projektem o tytule

  „Rodzinne tradycje,
  szkolne tradycje”.


  Szkoła prowadząca projekt - RUMUNIA
  SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE POBORAN"
  strona internetowa szkoły
  Szkoła współpracująca - HISZPANIA
  Colegiu Compania de Maria Puente Genil
  strona internetowa szkoły
  Szkoła współpracująca - POLSKA
  Szkoła Podstawowa
  im. Jana Pawła II
  Szkoła współpracująca - TURCJA
  Stambuł
  strona internetowa szkoły

  Blog projektu:

  ourcomenius2013-15.blogspot.com

  PODRÓŻ Z COMENIUSEM - WIZYTA W HISZPANII  PODRÓŻ Z COMENIUSEM - WIZYTA W TURCJI  WIZYTA ROBOCZA W POLSCE  PODRÓŻ Z COMENIUSEM - WIZYTA W RUMUNII  SŁOWNIK - NASZ WSPÓLNY PRODUKT  Galeria
  Comenius