Z życia szkoły Historia Patron Galeria Kontakt

Nasza szkoła
Dyrektor szkoły
Kadra pedagogiczna
Nasi uczniowie
Sekretariat
Pedagog
Pielęgniarka szkolna
Szkoła w liczbach
Świetlica szkolna
Szkolny BIP

Szkolna dokumentacja
Statut szkoły
Zachowanie - regulamin
Program wychowawczo-
-profilaktyczny

Wykaz podręczników
Hymn szkoły
Plan lekcji

Wzięliśmy udział
Współpraca i programy
Erasmus +
Comenius 2010
Comenius 2013
Wilamowice, Edukacja, Rozwój
Owoce w szkole
Szklanka mleka
Czas na zdrowie
Śniadanie daje moc
Radosna szkoła
Pierwsze uczniowskie ...
Natura w praktyce
Szkoła z klasą

Dla uczniów i rodziców
Rada Rodziców
Zebrania rodziców
Ważne daty
Konkursy
System oceniania
Zajęcia dodatkowe
Osiągnięcia uczniów
Do pobrania

Sport w szkole
Aktualności
Wyniki zawodów
Galeria zdjęć
Rekordy szkoły
Pliki do pobrania

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Polecamy
Konkursy biblioteczne

ROZKŁAD JAZDY WAŻNY OD 24.09.2018PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH "SZKOŁA KOMPETENCJI - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE"UNIA EUROPEJSKA ZNOWU DOCENIŁA I DOFINANSOWAŁA PROJEKT EDUKACYJNY GMINY WILAMOWICE

Nauczyciele, dyrektorzy i ich zastępcy, administracja szkół i pracownicy ZOSIP pod kierunkiem Firmy IRP Inwestycje-Rozwój-Personel na przełomie 2017 i 2018 roku opracowali projekt „Rozwój edukacji gimnazjalnej w Gminie Wilamowice”, który złożono w lutym 2018 r. na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17 ogłoszony przez Śląski Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

TYTUŁ PROJEKTU: "ROZWÓJ EDUKACJI W GMINIE WILAMOWICE"
CEL PROJEKTU: Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 316 uczniów i uczennic uczęszczających do szkół w Gminie Wilamowice, w tym wsparcie 265 uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych i uczniów zdolnych oraz podniesienie efektywności kształcenia poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 28 nauczycieli pracujących w placówkach, do których skierowany jest projekt, jak i doposażenie placówek oraz tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.
Wartość projektu: 938 668,75 zł.
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 844 801,87 zł.

BENEFICJENT: GMINA WILAMOWICE

W dniu 28 sierpnia 2018 r. Burmistrz Wilamowic Pan Marian Trela podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Śląskiego Panem Wojciechem Saługą na realizację ww. projektu. Powołano Biuro Projektu. Rozpoczęto działania promocyjne i rekrutacyjne. Zapraszamy wszystkich uprawnionych uczniów wraz z rodzicami i nauczycieli do aktywnego udziału w różnych formach wsparcia. Cieszy nas fakt, że Pan Burmistrz Wilamowic oraz Rada Miejska Wilamowic każdego roku zapewnia uczniom bardzo bogatą ofertę edukacyjną, bo przecież dzięki realizacji zajęć dodatkowych uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje oraz umiejętności, zapobiegać niepowodzeniom, korygować wady postawy i zaspokajać specjalne potrzeby edukacyjne, a także w sposób znakomity i pod profesjonalnym przewodnictwem wysoko kwalifikowanych, poświęcających się i oddanych sprawie nauczycieli, przygotowywać się do kolejnych etapów edukacji, a także do samodzielnego życia. Ponadto za kwotę ok 280 000,00 zł. zostaną wzbogacone bazy pomocy dydaktycznych i sprzętu potrzebnego do realizacji zaplanowanych w projekcie zajęć.
W dniu 1 października 2018 r. rozpoczynamy zajęcia, do udziału w których jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają szkolni koordynatorzy:WARUNKI UBEZPIECZENIA


do pobraniaNOWY ROK SZKOLNY

3 września w galowych strojach, jeszcze pełni wakacyjnego luzu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach witali wraz z nauczycielami i rodzicami nowy rok szkolny. Zebrani na hali zostali powitani przez panią Dyrektor Lidię Dziubek między innymi tymi słowami: Z uśmiechem i optymizmem patrzymy na to, co przed nami, (..) nowy rok to czas odnoszenia kolejnych sukcesów, (…), dorośli – pomóżmy dzieciom! Rok szkolny 2018/2019 to rok inny; szkołę opuszczą ostatnie klasy gimnazjalne, a ósmoklasiści napiszą swój pierwszy egzamin. Pani Dyrektor szczególnie gorąco powitała pierwszoklasistów, którzy stanowią trzy oddziały, w tym jeden integracyjny. Warto podkreślić, że Szkoła w Pisarzowicach jest najliczniejszą placówką w Gminie: 582 uczniów tworzy 26 oddziałów.

Po wystąpieniu pani Dyrektor klasy piąte pod kierunkiem Wychowawców przedstawiły program artystyczny. Tematem była rzeczywistość szkolna, ale nie zabrakło także wspomnienia tragicznego września 1939 roku, kiedy to na polskie szkoły i przedszkola spadły bomby…

Następnie zebrani mieli okazję zapoznać się z ogłoszeniami przekazanymi przez panią wicedyrektor Dorotę Nikiel, a potem uczniowie spotkali się w klasach z wychowawcami. Od jutra rozpoczyna się prawdziwa nauka!SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 o godz. 9:00 na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami gimnazjalnymi. Uroczystość zostanie poprzedzona Mszą Świętą o godz. 8:00 w kościele w Pisarzowicach.

Przywóz w tym dniu z Czernichowa 7:10, odwóz ze szkoły - 11:30

Przywóz w tym dniu z Hecznarowic 8:30, odwóz ze szkoły - 11:00

Dyrektor szkoły
Lidia DziubekKURSY AUTOBUSÓW OD 4 WRZEŚNIA 2018

Autobusy dla uczniów dojeżdżających z CZERNICHOWA (dzielnicy Pisarzowic)

Do szkoły: 7:10; 10:50

Ze szkoły: 13:10; 14:10; 15:55
Z życia szkoły - rok szkolny 2017/2018
Z życia szkoły - rok szkolny 2016/2017
Z życia szkoły - rok szkolny 2015/2016
Z życia szkoły - rok szkolny 2014/2015
Z życia szkoły - rok szkolny 2013/2014
Z życia szkoły - rok szkolny 2012/2013Plan pracy
wersja do pobraniaDo otwierania niektórych dokumentów konieczny jest program Adobe Reader Pobierz